Pokaż spis treści
Wróć do informacji o e-podręczniku
Ćwiczenie 1

Przyjrzyj się pokojom Ani i Zosi. Przeczytaj notatki, które dziewczynki zostawiły swoim mamom. Jak sądzisz, czyja mama będzie bardziej zadowolona? Dlaczego?

Uniwersytet Wrocławski, Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0
Ćwiczenie 2
Ćwiczenie 3

Wskaż wszystkie czasowniki w notatkach dziewczynek. Zapisz je tutaj lub w zeszycie.

Ćwiczenie 4
Ćwiczenie 5
Ćwiczenie 6

Znajdź ukryte w piramidzie (poziomo i pionowo) czasowniki niedokonane i dokonane. Zapisz je w odpowiednich parach tutaj lub w zeszytach.
Wzór: czytać – przeczytać

Ćwiczenie 7
Ćwiczenie 8
Ćwiczenie 9
Ćwiczenie 10

Zredaguj notatkę informującą o tym, co dziś udało ci się zrobić. Użyj czasowników dokonanych.