Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Udostępnij materiał Zapisz jako PDF

Zastosowanie funkcji

Jeśli arkusz zawiera dużo obliczeń, warto krótko opisać działanie kluczowych formuł. Możemy do tego zastosować komentarze. Problem w tym, że komentarze są widoczne dla każdej osoby, która otworzy arkusz. Gdy chcemy, aby opis formuły był widoczny tylko dla wybranych osób, możemy umieścić krótką informację bezpośrednio w treści formuły, a następnie wykorzystać opcję ochrony arkusza, by ukryć zawartość komórki. Wówczas w celu poznania informacji umieszczonej w komórce, będzie trzeba odblokować arkusz podając odpowiednie hasło. Na umieszczanie krótkiej informacji wewnątrz formuły umożliwia funkcja , której przykładowe zastosowanie w arkuszu zobaczysz na filmie.

Poprzez dołączenie do formuły obliczeniowej członu z funkcją  można opisywać swoje obliczenia. Podniesienie wyniku funkcji  do potęgi zerowej spowoduje zwrócenie wartości 1 (zakładając, że długość opisu przekazanego do tej funkcji jest większa od zera). Z kolei pomnożenie wyniku formuły głównej przez 1 nie wpłynie na wynik.

Jak widać na filmie, informacja taka pojawi się dopiero po zaznaczeniu komórki z formułą. Niestety, to rozwiązanie nie jest optymalne dla formuł, które w wyniku zwracają wartość tekstową. Pomnożenie tekstu przez 1 może spowodować błąd.

Ważne!

Na filmie widzimy, jak zastosować formułę, która zwróci wartość tekstową w zależności od tego, czy liczba w komórce B1 jest większa od 50. Próba dołączenia funkcji  i wprowadzenia opisu zakończyła się wyświetleniem symbolu błędu, gdyż próbowaliśmy pomnożyć tekst przez liczbę. Aby obejść to ograniczenie, możemy zastosować pewien trik. Rozbudujemy formułę warunkową w nieco inny sposób. W komórce C1 wprowadzimy następującą formułę:

=JEŻELI(B1>50;”OK”;””)&PRAWY("To jest test”;0)

W jaki sposób działa ta formuła?

Nominalnym zadaniem funkcji PRAWY jest wyodrębnienie określonej liczby znaków z prawej strony ciągu tekstowego. Ze względu na to, że w drugim argumencie tej funkcji wskazaliśmy zerową liczbę znaków, zwrócony zostanie pusty ciąg. Jeśli dokleimy go za pomocą znaku & na końcu wyniku tekstowego obliczonego przez główną formułę, wynik nie ulegnie zmianie.

Jeżeli chcesz, aby informacja zawarta w komórce była niewidoczna dla osób nieznających hasła, wykorzystaj wbudowane funkcje Excela do ochrony wybranych komórek.

RuXwo5hM8po1c1
Film nawiązujący do treści materiału

Pobierz przykładowe dane:

R1KzFdzdPacNa

Pobierz załącznik

Plik XLSX o rozmiarze 9.19 KB w języku polskim
Polecenie 1

Rodzice poprosili cię o pomoc w firmie. Muszą sprawdzić, od którego z dwóch producentów bardziej opłaca się kupować produkty. Pierwszy oferuje cenę 10 zł za każde 10 sztuk i udziela 10% rabatu przy hurtowym zakupie ponad 200 sztuk produktu. Drugi oferuje cenę 12 zł za każde 10 sztuk i udziela 20% rabatu przy hurtowym zakupie ponad 150 sztuk produktu. Oblicz, ile będzie kosztował zakup 100, 200 i 300 sztuk produktu u tych producentów. Dodaj komentarze do formuł.

2
Polecenie 2

Producent pierwszy ogłosił, że będzie dawał dodatkową zniżkę 30%, jeśli ktoś kupi hurtem ponad 200 sztuk produktu. Producent drugi obniżył koszt 10 sztuk produktu o 1 zł i zmniejszył rabat o 5%. Zmodyfikuj arkusz z poprzedniego zadania uwzględniając w nim nowe informacje. Ile teraz kosztuje zakup towaru u tych producentów?