Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
izotop
izotop

odmiana atomu tego samego pierwiastka, różniąca się liczbą neutronów

pierwiastek radioaktywny
pierwiastek radioaktywny

pierwiastek, który w wyniku rozpadu jądra emituje promieniowanie alfa, beta i/lub gamma

promieniowanie jonizujące
promieniowanie jonizujące

każdy rodzaj promieniowania, który może doprowadzić do pośredniej lub bezpośredniej jonizacji ośrodka materialnego. Promieniami jonizującymi są m.in. promienie gamma oraz cząstki alfa i beta

rozszczepienie jądra atomowego
rozszczepienie jądra atomowego

podział jądra na dwa (rzadziej trzy) fragmenty – jądra innych pierwiastków lub ich izotopów, w tym co najmniej dwa, dla których liczba masowa A > 20. Jest rezultatem pochłonięcia cząstki (najczęściej neutronu) lub promieniowania γ; rozszczepieniu towarzyszy emisja promieniowania jonizującego