Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
dawka progowa lub minimalna (dosis minima)
dawka progowa lub minimalna (dosis minima)

najmniejsza ilość leku wywołująca działanie farmakologiczne

Anna Wiela‑Hojeńska, Wybrane zagadnienia z farmakologii ogólnej, https://www.umed.wroc.pl/sites/default/files/struktura/farmacja/farmakologia/1_%20Analityka%20medyczna.pdf [dostęp: 19.06.2018]

dawka lecznicza (dawka terapeutyczna) (dosis th**erapeutica)
dawka lecznicza (dawka terapeutyczna) (dosis th**erapeutica)

najczęściej stosowana dawka leku wywołująca działanie farmakologiczne

Anna Wiela‑Hojeńska, Wybrane zagadnienia z farmakologii ogólnej, https://www.wlkp.umed.wroc.pl/sites/default/files/struktura/farmacja/farmakologia/IIDietetyka_Wybrane_zagad_farmakologii.pdf [dostęp: 19.06.2018]

dawka toksyczna (dosis toxica)
dawka toksyczna (dosis toxica)

ilość leku wywołująca zaburzenia czynności organizmu w granicach patologicznych

Anna Wiela‑Hojeńska, Wybrane zagadnienia z farmakologii ogólnej, https://www.umed.wroc.pl/sites/default/files/struktura/farmacja/farmakologia/1_%20Analityka%20medyczna.pdf [dostęp: 19.06.2018]

dawka śmiertelna (dosis le**talis)
dawka śmiertelna (dosis le**talis)

najmniejsza ilość leku powodująca śmierć

Anna Wiela‑Hojeńska, Wybrane zagadnienia z farmakologii ogólnej, https://www.umed.wroc.pl/sites/default/files/struktura/farmacja/farmakologia/1_%20Analityka%20medyczna.pdf [dostęp: 19.06.2018]

produkt leczniczy
produkt leczniczy

substancja lub mieszanina substancji, przedstawiana jako posiadająca właściwości zapobiegania lub leczenia chorób występujących u ludzi lub zwierząt lub podawana w celu postawienia diagnozy lub w celu przywrócenia, poprawienia lub modyfikacji fizjologicznych funkcji organizmu poprzez działanie farmakologiczne, immunologiczne lub metaboliczne

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne.

substancja czynna
substancja czynna

substancja lub mieszanina substancji, która ma zostać wykorzystana do wytworzenia produktu leczniczego i która, użyta w jego produkcji, staje się składnikiem czynnym tego produktu przeznaczonym do wywołania działania farmakologicznego, immunologicznego lub metabolicznego w celu przywrócenia, poprawy lub zmiany funkcji fizjologicznych lub do postawienia diagnozy medycznej

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne.

substancja pomocnicza
substancja pomocnicza

związek chemiczny naturalny lub syntetyczny pozbawiony działania farmakologicznego, służący do wytwarzania postaci leku

Anna Wiela‑Hojeńska, Wybrane zagadnienia z farmakologii ogólnej, https://www.umed.wroc.pl/sites/default/files/struktura/farmacja/farmakologia/1_%20Analityka%20medyczna.pdf [dostęp: 19.06.2018]