Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
R1Ctbui6OwGhU1
Ćwiczenie 1
Przyporządkuj wymienione pozycje książkowe odpowiednio do literatury przedmiotu lub podmiotu. 1. Seweryn Dariusz, „O wyobraźni lirycznej Mickiewicza”, Instytut Badań Literackich, Warszawa tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąty szósty., 2. „Antologia romantycznej poezji krajowej”, oprac. M. Grabowska, M. Janion, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa tysiąc dziewięćset osiemdziesiąty szósty., 3. Krasicki Ignacy, „Dzieła wybrane”, oprac. Z. Goliński, t. jeden- dwa, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa tysiąc dziewięćset osiemdziesiąty szósty., 4. Balcerzan Edward, „Poezja filozoficzna. Bolesław Leśmian (i niewielu innych)”, „Poznańskie Studia z Filozofii Humanistyki” tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąty szósty, t. trzeci, s. czterdzieści siedem-siedemdziesiąt jeden., 5. Fink Ida, „Odpływający ogród. Opowiadania zebrane”, Wydawnictwo W. A. B., Warszawa dwa tysiące drugi., 6. Kostkiewiczowa Teresa, „Z oddali i z bliska. Studia o wieku oświecenia”, Wydawnictwo Neriton, Warszawa dwa tysiące dziesiąty.
R12LC3sxbEHUD
Ćwiczenie 2
Uporządkuj podane elementy według kolejności ich zapisu w opisie bibliograficznym. Elementy do uszeregowania: 1. tytuł utworu, 2. rok, 3. nazwisko, 4. wydanie, 5. tłumacz, 6. imię, 7. miejsce wydania, 8. wydawnictwo
R1DbGW35kskMd
Ćwiczenie 3
Wskaż fragmenty, po których powinny zostać umieszczone przypisy. Tekst: Do baśniowych postaci zaliczyć możemy, m.in. wróżki, elfy, krasnoludki, skrzaty, koboldy, wodniki, syreny, rusałki, czarodziejów, wiedźmy, smoki, trolle. Obecność tych postaci w baśni „staje się motorem cudownych wydarzeń – pisze Stefania Wortman – a chociaż odgrywają one różne role, każda z nich wyznacza drogę prowadzącą ze świata realnego do świata fantastycznego”. W utworach baśniowych oprócz bohatera właściwego możemy odnaleźć antagonistę – przeciwnika, którego zadanie polega na zakłócaniu spokoju, spowodowaniu szkody. Takim antagonistą może być np. smok. Pojawia się także postać donatora – dostarczyciela, który wręcza głównemu bohaterowi magiczny środek ratujący go od nieszczęścia. Władimir Propp wyodrębnił i nazwał typy baśniowych postaci, oprócz wyżej wymienionych opisał jeszcze magicznego pomocnika czy fałszywego bohatera. Bezpośrednio z bohaterem i z rolą, jaką spełnia w utworze, związany jest kształt baśniowej fabuły. Światem baśni rządzi „prawo uproszczonego istnienia” , które każe eliminować elementy mało istotne. Ważne jest to, co znajduje się na pierwszym planie. Wielu badaczy starało się wyznaczyć cechy strukturalne baśni, oraz pogrupować i zebrać wątki powtarzające się w baśniach, czyli sklasyfikować fabuły tego gatunku.
R1dKFlOytaQHK
Ćwiczenie 4
Uzupełnij opis bibliograficzny książki, której strony widzisz na ilustracji 1. Mickiewicz Adam, Ballady i romanse, 1. Kraków 2011, 2. ., 3. Wydawnictwo Klasyka L, 4. wyd. 5, 1. Kraków 2011, 2. ., 3. Wydawnictwo Klasyka L, 4. wyd. 5, 1. Kraków 2011, 2. ., 3. Wydawnictwo Klasyka L, 4. wyd. 51. Kraków 2011, 2. ., 3. Wydawnictwo Klasyka L, 4. wyd. 5
REjC3AeJH5ycS
Ćwiczenie 5
Cytujesz w swojej pracy zaznaczony fragment bajki Ignacego Krasickiego (ilustracja 3). Uzupełnij przypis. 11. I. Krasicki, 2. Kraków 1882, 3. s. 6, Bajki i przypowieści, Drukarnia W. Korneckiego, 1. I. Krasicki, 2. Kraków 1882, 3. s. 6, 1. I. Krasicki, 2. Kraków 1882, 3. s. 6.
Rr9KBhY95Irmf1
Ćwiczenie 6
Przygotuj przykład zapisu źródła internetowego w bibliografii, przypisów następujących po sobie i odwołujących się do tego samego źródła, artykułu w czasopiśmie w bibliografii i odwołania do myśli autora w przypisie.
R11jzDkpChHlt
Ćwiczenie 7
Piszesz pracę dotyczącą twórczości Brunona Schulza, w której odwołasz się do kilku opracowań. Wejdź na stronę Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, odszukaj w katalogu online poniższe pozycje i uzupełnij brakujące informacje. 1. Schulz pod kluczem, 2. Wiesław, 3. Gdańsk, 4. znaki, 5. Warszawa, 6. Bolecki, 7. Gdańsk, 8. Jastrzębski, 9. 2016 Włodzimierz, Wenus z Drohobycza: (o Brunonie Schulzu), Słowo/Obraz Terytoria, 1. Schulz pod kluczem, 2. Wiesław, 3. Gdańsk, 4. znaki, 5. Warszawa, 6. Bolecki, 7. Gdańsk, 8. Jastrzębski, 9. 2016 2017.
Budzyński 1. Schulz pod kluczem, 2. Wiesław, 3. Gdańsk, 4. znaki, 5. Warszawa, 6. Bolecki, 7. Gdańsk, 8. Jastrzębski, 9. 2016, 1. Schulz pod kluczem, 2. Wiesław, 3. Gdańsk, 4. znaki, 5. Warszawa, 6. Bolecki, 7. Gdańsk, 8. Jastrzębski, 9. 2016, Świat Książki, 1. Schulz pod kluczem, 2. Wiesław, 3. Gdańsk, 4. znaki, 5. Warszawa, 6. Bolecki, 7. Gdańsk, 8. Jastrzębski, 9. 2016 2001.
1. Schulz pod kluczem, 2. Wiesław, 3. Gdańsk, 4. znaki, 5. Warszawa, 6. Bolecki, 7. Gdańsk, 8. Jastrzębski, 9. 2016 Jerzy, Schulzowskie miejsca i 1. Schulz pod kluczem, 2. Wiesław, 3. Gdańsk, 4. znaki, 5. Warszawa, 6. Bolecki, 7. Gdańsk, 8. Jastrzębski, 9. 2016, Słowo/Obraz Terytoria, 1. Schulz pod kluczem, 2. Wiesław, 3. Gdańsk, 4. znaki, 5. Warszawa, 6. Bolecki, 7. Gdańsk, 8. Jastrzębski, 9. 2016 1. Schulz pod kluczem, 2. Wiesław, 3. Gdańsk, 4. znaki, 5. Warszawa, 6. Bolecki, 7. Gdańsk, 8. Jastrzębski, 9. 2016.
11
Ćwiczenie 8

Zredaguj zasady, o których należy pamiętać, sporządzając bibliografię i przypisy.

RCfJueR9rA8BZ1
Sporządź listę zasad tworzenia przypisów i bibliografii.