Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
RZB8Vg4cy0Hpj
Ćwiczenie 1
Narciarka sunie w dół stoku. Przyporządkuj możliwe działające na narciarkę siły do odpowiedniej grupy. siły, które rozpędzają narciarkę Możliwe odpowiedzi: 1. siła wiatru (gdy wieje w twarz), 2. siła, z jaką narciarka odpycha się kijami od podłoża, 3. siła wiatru (gdy wieje w plecy), 4. siła zsuwająca, 5. siła oporu powietrza, 6. siła tarcia siły, które hamują narciarkę Możliwe odpowiedzi: 1. siła wiatru (gdy wieje w twarz), 2. siła, z jaką narciarka odpycha się kijami od podłoża, 3. siła wiatru (gdy wieje w plecy), 4. siła zsuwająca, 5. siła oporu powietrza, 6. siła tarcia
RGTkx9bJpcZuD
Rys. 2. Narciarze sunący po torze. [Źródło: Steven Hale / CC BY-SA]
Ćwiczenie 2

Podczas szybkiej jazdy w dół, narciarze pochylają się - przedstawiono to na Rys. 2. Wyjaśnij, czemu służy przyjęcie takiej pozycji.

Ćwiczenie 3

Narciarze poruszają się po wyznaczonych w ubitym śniegu torach. Dlaczego wybierają taką trasę, a nie dowolną inną (np. po najkrótszym łuku)?

RfsFglRCWaqAA
Rys. 3. Ośla łączka.
Ćwiczenie 4

Podczas nauki jazdy na nartach, kursanci poruszają się po trasach na tzw. „oślich łączkach”. Sprawdź w Internecie, czym jest „ośla łączka” i wyjaśnij, dlaczego jest to stok przeznaczony dla początkujących narciarzy.

Ćwiczenie 5
RzizxmI8EVjcF
Wyznacz maksymalną prędkość, jaką może uzyskać początkowo spoczywająca narciarka na końcu:" oślej łączki" o kącie nachylenia 6° i długości s = 250 m. Współczynnik tarcia nart o podłoże wynosi f = 0,09, a wartość przyspieszenia ziemskiego g = 9,81 ms2>. Wynik podaj z dokładnością do dwóch miejsc znaczących. vk = Tu uzupełnij ms
Ćwiczenie 6
RnL94PUI6iAct
Ile razy większą prędkość (w porównaniu do wyniku z zadania 5.) mogłaby uzyskać ta narciarka, jeżeli będzie poruszać się po stoku dla zaawansowanych narciarzy o kącie nachylenia 20° i długości s = 1600 m? Współczynnik tarcia nart o podłoże wynosi f = 0,09, a wartość przyspieszenia ziemskiego g = 9,81 ms2. Wynik podaj z dokładnością do dwóch miejsc znaczących. Maksymalna prędkość byłaby ok. Tu uzupełnij razy większa.
Informacja do zadań 7 i 9.

Wartość siły oporu powietrza działającej na jadącą na stoku narciarkę można zapisać jako:

F=ρSCv22,

gdzie ρ = 1,225 kgm3 jest gęstością powietrza, v jest prędkością narciarki względem powietrza, S - powierzchnią ciała narciarki, a C - tzw. współczynnikiem kształtu. Siła jest skierowana równolegle i przeciwnie do kierunku ruchu narciarki.

R1ZO5BKs7pT32
Ćwiczenie 7
Ćwiczenie 8
R1cGz8Q9vCgVE
Narciarka porusza się po stoku z ustaloną prędkością wynoszącą v = 12 ms. Wiedząc, że współczynnik tarcia nart o zbocze wynosi f = 0,06, a nachylenie zbocza wynosi 8°, wyznacz wartość współczynnika C. Masa narciarki to m = 70 kg, jej powierzchnia - S = 0,7 m2, a wartość przyspieszenia ziemskiego g = 9,81 ms2. Wynik podaj z dokładnością do czterech miejsc znaczących. C = Tu uzupełnij
Ćwiczenie 9
RxpmG9tHWNyhU
Aby zmienić prędkość ruchu, narciarka z poprzedniego zadania prostuje się i rozkłada ręce, zwiększając powierzchnię swojego ciała do S2 = 1,4 m2. Jakie przyspieszenie będzie działać na nią bezpośrednio po zmianie pozycji, jeśli poruszała się ona początkowo z prędkością 12 m/s? Przyjmij, że wartość współczynnika C po zmianie kształtu ciała uległa zwiększeniu do C = 1,8. Wartość przyspieszenia ziemskiego g = 9,81 ms2. Wynik podaj z dokładnością do czterech miejsc znaczących. a = Tu uzupełnij ms2