Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
R26GzSU7mlrQd1
Ćwiczenie 1
Wskaż, która odpowiedź opisuje komunikację werbalną. Możliwe odpowiedzi: 1. przekazywaniu informacji za pomocą słowa pisanego, 2. przekazywaniu informacji za pomocą gestów, 3. przekazywaniu i otrzymywaniu informacji za pomocą mowy ciała, 4. przekazywaniu informacji za pomocą słowa mówionego
RxpMsX8H2CRob1
Ćwiczenie 2
Do podanych pojęć dobierz ich definicje słuchanie bierne Możliwe odpowiedzi: 1. Ustna lub pisemna wymiana zdań na jakiś temat mająca prowadzić do wspólnych wniosków., 2. Osoba odbierająca komunikat., 3. Osoba słuchająca ma na niskim poziomie motywację do prowadzenia rozmowy, nie zależy jej na pozyskaniu informacji., 4. Wzajemna wymiana myśli przy pomocy słów., 5. odbiorca Możliwe odpowiedzi: 1. Ustna lub pisemna wymiana zdań na jakiś temat mająca prowadzić do wspólnych wniosków., 2. Osoba odbierająca komunikat., 3. Osoba słuchająca ma na niskim poziomie motywację do prowadzenia rozmowy, nie zależy jej na pozyskaniu informacji., 4. Wzajemna wymiana myśli przy pomocy słów., 5. dyskusja Możliwe odpowiedzi: 1. Ustna lub pisemna wymiana zdań na jakiś temat mająca prowadzić do wspólnych wniosków., 2. Osoba odbierająca komunikat., 3. Osoba słuchająca ma na niskim poziomie motywację do prowadzenia rozmowy, nie zależy jej na pozyskaniu informacji., 4. Wzajemna wymiana myśli przy pomocy słów., 5. rozmowa Możliwe odpowiedzi: 1. Ustna lub pisemna wymiana zdań na jakiś temat mająca prowadzić do wspólnych wniosków., 2. Osoba odbierająca komunikat., 3. Osoba słuchająca ma na niskim poziomie motywację do prowadzenia rozmowy, nie zależy jej na pozyskaniu informacji., 4. Wzajemna wymiana myśli przy pomocy słów., 5. słuchanie czynne Możliwe odpowiedzi: 1. Ustna lub pisemna wymiana zdań na jakiś temat mająca prowadzić do wspólnych wniosków., 2. Osoba odbierająca komunikat., 3. Osoba słuchająca ma na niskim poziomie motywację do prowadzenia rozmowy, nie zależy jej na pozyskaniu informacji., 4. Wzajemna wymiana myśli przy pomocy słów., 5.
21
Ćwiczenie 3
Zastanów w się i wyjaśnij, jaki wpływ na życie młodzieży ma nowoczesna technologia.
Zastanów w się i wyjaśnij, jaki wpływ na życie młodzieży ma nowoczesna technologia.
Ra8GvUxlXeOfY
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
R1SLsocU0Rr6z
Wykonaj zadanie zgodnie z poleceniem.
RwZPG5lNTTVRj2
Ćwiczenie 4
Łączenie par. Zdecyduj, które zdania są prawdziwe, a które fałszywe.. Wspólnym środkiem komunikacji jest język i mowa ciała.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Nadawcą komunikatu jest osoba słuchająca.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Funkcja ekspresywna w komunikacji werbalnej zawiera informacje o emocjach odbiorcy.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Kultura dyskusji wymaga wzajemnego szacunku i umiejętności przyznawania się do błędu.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Funkcja poetycka wiąże się z estetyką formy wypowiedzi.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. . Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
311
Ćwiczenie 5

Zapoznaj się z wykresami i wykonaj ćwiczenie.

RtOnBh1wlTkMb1
Porównaj wskazania pracodawców w Polsce i na świecie dotyczące komunikacji na tle innych kompetencji miękkich. Co może powodować różnice w postrzeganiu roli komunikowania się? (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 6

Przeczytaj tekst źródłowy i wykonaj polecenie.

1
Anna Gawrońska Pruszcz Gdański: O problemach w komunikowaniu. Pierwsze spotkanie grupy AAC Pomorze

AAC Pomorze to grupa, która ma na celu zrzeszenie osób, terapeutów oraz rodziców pracujących z osobami mającymi szeroko pojęte problemy i dysfunkcje w zakresie porozumiewania się. AAC to pojęcie odnoszące się do grupy metod wdrażanych w celu wspomagania komunikacji tam, gdzie niemożliwa jest komunikacja werbalna.

Komunikacja alternatywna i wspomagająca jest istotnym elementem terapii u osób, u których szczególnie mocno zaburzony jest proces kształtowania się mowy. Wprowadzanie strategii komunikacyjnych opartych na symbolach, gestach, znakach przestrzenno‑dotykowych jest szansą na rozwój poznawczy i społeczny, jest również szansą na możliwość bycia sprawczym, wyrażanie własnych potrzeb, aktywne uczestnictwo w życiu codziennym.

cytat1 Źródło: Anna Gawrońska, Pruszcz Gdański: O problemach w komunikowaniu. Pierwsze spotkanie grupy AAC Pomorze, 21.06.2019 r., dostępny w internecie: pruszczgdanski.naszemiasto.pl [dostęp 22.10.2019 r.].
R13KWWC0rtMui
Wyjaśnij, z jakimi problemami komunikacyjnymi borykają się osoby, które mają mocno zaburzony proces kształtowania się mowy? (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 7

Przeczytaj fragment artykułu i wykonaj polecenie.

1
Elżbieta Manthey, Krzysztof Manthey Komunikacja. Dlaczego tak trudno nam się porozumieć?

Niemiecki psycholog, ekspert w dziedzinie komunikacji interpersonalnej Friedemann Schulz von Thun, opracował model, który wyjaśnia nasze codzienne nieporozumienia. I potwierdza, że jeśli ktoś pyta, która jest godzina, to nie zawsze jest to pytanie o czas, a kiedy kobieta mówi, że nie ma co na siebie włożyć, to niekoniecznie mówi o sukienkach.

Von Thun w książce Sztuka rozmawiania opisuje swoje osobiste doświadczenie wieloznaczności komunikacji: „Kiedy byłem jeszcze małym chłopcem, mocno przeżyłem pewne zdarzenie w tramwaju. Siedziałem wygodnie obok mojego dziadka, podczas gdy inni, z powodu braku miejsc siedzących, stali. W pewnym momencie usłyszałem czyjś rozzłoszczony głos zwrócony do mojego dziadka: To niesłychane, żeby dziecko siedziało, a starsi musieli stać! Mój dziadek nie pozostał dłużny i nie mniej mocnym głosem odparował: Chce pan tu wrzeszczeć? Przepychanka trwała chwilę. W końcu, ku mojemu zaskoczeniu, dziadek przyznał rację rozmówcy i polecił mi, żebym ustąpił miejsca. Dodał jednak: Ale z tego powodu nie musiał pan tak strasznie ryczeć. Wtedy po raz pierwszy doświadczyłem tego, że jednocześnie można wyraźnie być nie w porządku i mieć zupełną rację. Wypowiedzi są właśnie czterowymiarowe. Mój dziadek zgadzał się ze swoim rozmówcą na płaszczyźnie zawartości rzeczowej i na płaszczyźnie apelu, ale zupełnie nie odpowiadało mu to, co działo się na płaszczyźnie wzajemnych relacji”.

Według von Thuna, każda wypowiedź jest czterowarstwowa. Jeden komunikat zawiera w sobie cztery informacje. Von Thun opisuje to jako cztery płaszczyzny komunikacji: rzeczową, ujawniania siebie, relacyjną i apelową. To tak, jakbyśmy mieli czworo ust, z których każde mówią o czymś innym w tym samym czasie. I czworo uszu, z których każde inaczej słyszą tę samą wypowiedź.

O jakich faktach mówisz? – Rzeczowy wymiar komunikatu to fakty, dane i informacje. Ucho rzeczowe treść wypowiedzi traktuje dosłownie. „Czy jest obiad?” oznacza, że nadawca komunikatu chce wiedzieć, czy jest obiad. I tyle.

Co mówisz mi o sobie? – Ucho ujawniania siebie jest nastawione na odkrywanie w komunikacie informacji o nadawcy. Na wołanie: „Czy jest obiad?”, padnie odpowiedź: „Jesteś głodny, pewnie miałeś wyczerpujący dzień”.

Jak jest między nami? – Ucho relacyjne nieustannie bada, jakie są relacje między nadawcą komunikatu a odbiorcą, jaki jest stosunek nadawcy do odbiorcy. „Czy jest obiad?” odczyta więc: „Ma pretensje, że jeszcze nie przygotowałam posiłku”.

Czego ode mnie oczekujesz? – Ucho apelowe odczytuje w komunikacie oczekiwania nadawcy wezwanie do działania. „Czy jest obiad?” dla ucha apelowego oznacza: „On chce, żebym podała mu obiad”, pada więc odpowiedź: „Już nakładam”.

Ucho apelowe i rzeczowe to „uszy werbalne”. Te warstwy komunikatu słyszymy i dekodujemy bezpośrednio ze słów. Natomiast płaszczyzna relacyjna i ujawniania siebie dekodowane są w dużej mierze na poziomie niewerbalnym – przez ton głosu, gesty, postawę ciała.

Każda z czterech płaszczyzn jest równie ważna i odpowiedzialna za jakość komunikacji. Każda też może się stać przyczyną konfliktów, nieporozumień, zaburzeń w relacji (…).

cytat2 Źródło: Elżbieta Manthey, Krzysztof Manthey, Komunikacja. Dlaczego tak trudno nam się porozumieć?, 1.12.2015 r., dostępny w internecie: wyborcza.pl [dostęp 30.03.2020 r.].
R134RxCDpXJLc
Przedstaw poglądy psychologa, eksperta w dziedzinie komunikacji interpersonalnej Friedemanna Schulza von Thuna na kwestię trudności w komunikowaniu się. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

Przeczytaj tekst i wykonaj polecenie.

1
Anna Cieślak‑Wróblewska Kompetencje: jak mówić, by nas dobrze rozumieli i chcieli słuchać

Piotr Dziedzic, dyrektor w firmie rekrutacyjnej Michael Page

Efektywna komunikacja to klucz do budowania dobrze funkcjonujących relacji w organizacji i osiągnięcia przez nią satysfakcjonujących wyników. Umiejętność precyzyjnego przekazywania informacji jest podstawą warunkującą właściwe wykonanie danego zadania, co w dalszej perspektywie wpływa na jakość pracy konkretnej osoby. Równie ważny jest styl komunikowania się, który odzwierciedla kulturę organizacyjną firmy i relacje panujące między jej pracownikami. W związku z tym zła komunikacja lub jej brak może nie tylko wpływać na produktywność samej organizacji, ale także na poziom satysfakcji pracowników ze swojej pracy.

W dalszej kolejności zła komunikacja może się również przyczyniać do dużej rotacji kadr. Wysoko rozwinięte kompetencje komunikacyjne są szczególnie pożądane u osób zajmujących stanowiska kierownicze. Nierzadko to od liderów zespołów i ich umiejętności zależeć będzie jakość i terminowość wykonania danego zadania. Duże znaczenie ma tu więc praktyka i jak najczęstsze korzystanie z możliwości bezpośredniej interakcji ze współpracownikami czy też formalnych wystąpień publicznych.

cytat3 Źródło: Anna Cieślak‑Wróblewska, Kompetencje: jak mówić, by nas dobrze rozumieli i chcieli słuchać, 5.11.2018 r., dostępny w internecie: rp.pl [dostęp 22.10.2019 r.].
R1KYCP4GxG76A
Wskaż, jakie negatywne następstwa zagrażają firmie w konsekwencji złej komunikacji w opinii autora. (Uzupełnij).