Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
Ćwiczenie 1
RJ9Zy64ini42C
Wskaż poprawne wzory opisujące moc Możliwe odpowiedzi: 1. P = Wt , 2. P = F v śr cos θ , 3. P = Fv , 4. P = W t
R17UYLlG8E9UO
Ćwiczenie 2
Dostępne opcje do wyboru: m, kg2, m2, s2, kg, s3, s. Polecenie: Wyraź jednostkę mocy w jednostkach układu SI. W = luka do uzupełnienia ⋅ luka do uzupełnienia 2 / luka do uzupełnienia
Ćwiczenie 3
RL17l5iGlyrke
Wyznacz użyteczną moc dźwigu, który w czasie t = 25 s wciągnął ruchem jednostajnym na wysokość h = 20 m kulę do wyburzania o masie m = 300 kg. Przyjmij, że przyspieszenie ziemskie jest równe g = 10 m/s2. Zaniedbaj wszelkie opory ruchu. Możliwe odpowiedzi: 1. P = 2400 W, 2. P = 60 000 W, 3. P = 240 W, 4. P = 1 500 000 W
Ćwiczenie 4
R1ZhZMNJMQPGZ
Możliwe odpowiedzi: 1. F = 0,25 N, 2. F = 100 N, 3. F = 250 N, 4. F = 20 000 N
Ćwiczenie 5

Wyprowadź ogólny wzór opisujący chwilową moc silnika w samochodzie, który porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym z przyspieszeniem a. Załóż, że siła ciągu silnika F jest znana i ma stałą wartość, a początkowa prędkość samochodu wynosi v0.

R1Xpo5PJbMEOI
Możliwe odpowiedzi: 1. P = Fa t 2 , 2. P = Fat 2 , 3. P = F ( at 2 + v 0 ) , 4. P = F ( at + v 0 )
Ćwiczenie 6

Serce człowieka to wyjątkowo niezawodna pompa. Każdego dnia pobiera i rozprowadza po organizmie około 7500 litrów krwi. Załóżmy, że praca wykonywana przez serce jest równa pracy wymaganej do podniesienia tej ilości krwi na wysokość przeciętnego mężczyzny h=1,8m. Gęstość (masa na jednostkę objętości) krwi wynosi ρ=1,05·103kgm3. Ile pracy wykonuje serce w ciągu dnia? Jaka jest średnia moc serca w watach? Załóż, że przyspieszenie ziemskie jest równe g=10ms2. Oba wyniki podaj z dokładnością do dwóch cyfr znaczących.

RIyOrBjTDLTNk
W = Tu uzupełnij kJ, P = Tu uzupełnij W.
Ćwiczenie 7

Dzienne zapotrzebowanie energetyczne sportowca wynosi ok. 4000 kcal. Oblicz, ile czasu w ciągu dnia przeznacza on na trening, jeśli podczas treningu zużycie energii wynosi 500 W, a w pozostałym wynosi 150 W.  Przyjmij, że 1 kcal = 4,2 kJ = 4200 J. Wynik zaokrąglij do pełnych godzin.

R1AyXehVamCLv
t = Tu uzupełnij h.
Ćwiczenie 8

Poziomy ruchomy chodnik porusza się zawsze z ustaloną prędkością. Wyjaśnij, jak zmieni się (wzrośnie, czy zmaleje) moc silnika napędzającego chodnik, jeśli ludzie stojący na tym chodniku zaczną iść ze stałą prędkością w kierunku zgodnym do ruchu chodnika?

uzupełnij treść