Wróć do informacji o e-podręczniku Udostępnij materiał Wydrukuj
RbnhvRvGdrC9H1
Ćwiczenie 1
Dany jest ciąg an=(-1)n·n. Czy do przedziału (0,+) należą prawie wszystkie wyrazy tego ciągu? Możliwe odpowiedzi: 1. Tak, 2. Nie
R1Zr2trtCIQmN1
Ćwiczenie 2
Uzupełnij tekst przeciągając w puste miejsca odpowiednie elementy. Dany jest zbiór A, do którego należą wszytskie liczby naturalne większe od 2000 oraz ciąg an=5n+3. Do zbioru A 1. nie należą, 2. należą prawie wszytskie wyrazy ciągu (an)
, gdyż
R1MZoDmR2NzLY2
Ćwiczenie 3
Wskaż przedział, do którego należą prawie wszystkie wyrazy ciągu an=2-1n. Możliwe odpowiedzi: 1. (0,1), 2. (1,2), 3. (2,3)
R1QkIKV63pUDt2
Ćwiczenie 4
Wskaż ciąg, którego prawie wszystkie wyrazy należą do przedziału (-1,1). Możliwe odpowiedzi: 1. an=2n+1, 2. an=2nn+1, 3. an=n2n+1
R1ZegaKbsHOPL2
Ćwiczenie 5
Dany jest ciąg an=2n+1. Wskaż przedziały, do których należą prawie wszytskie wyrazy tego ciągu. Możliwe odpowiedzi: 1. (101,+), 2. (-1,+), 3. (1,100000), 4. (-,100)
R1YpFvVjGG3w12
Ćwiczenie 6
Wskaż ciągi, kórych prawie wszytskie wyrazy należą do zbioru {n:n=3k,k} Możliwe odpowiedzi: 1. an=n+2, 2. an=3n+2, 3. an=6n-18, 4. an=3n+9
RA3AdMThURgv82
Ćwiczenie 7
Połącz w pary ciągi ze zbiorami, do których należą prawie wszystkie wyrazy tych ciągów. {n:n-51} Możliwe odpowiedzi: 1. an=2025-3n, 2. an=n-200 {n:n10} Możliwe odpowiedzi: 1. an=2025-3n, 2. an=n-200
REcMb6piYqfyj3
Ćwiczenie 8
Połącz w pary {n:n=2k+21,k} Możliwe odpowiedzi: 1. cesarz, 2. książę, 3. król Mieszko I Możliwe odpowiedzi: 1. cesarz, 2. książę, 3. król Oktawian August Możliwe odpowiedzi: 1. cesarz, 2. książę, 3. król
RQUlOVqna206f3
Ćwiczenie 9
Przeciągnij podane ciągi do obszarów odpowiadających zbiorom, do których należą prawie wszystkie wyrazy tych ciągów? {n:n=3k+100,k} Możliwe odpowiedzi: 1. an=3n-1, 2. an=3n+2, 3. an=6n+23, 4. an=6n+25, 5. an=6n+10, 6. an=9n+16, 7. an=3n+1 {n:n=3k+200,k} Możliwe odpowiedzi: 1. an=3n-1, 2. an=3n+2, 3. an=6n+23, 4. an=6n+25, 5. an=6n+10, 6. an=9n+16, 7. an=3n+1