Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
RvTtvNcBpxJ8y1
Ćwiczenie 1
R1ZH7CZjvLHSX1
Ćwiczenie 2
R1TnmK0zl7yW11
Ćwiczenie 3
Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń, wybierając TAK lub NIE. 1. Eliminacja małych populacji roślin stanowi poważne zagrożenie dla bioróżnorodności. 2. Antropogeniczne zanieczyszczenia są eliminowane przez rośliny, bo przyroda potrafi się przystosować do warunków środowiska. 3. Fragmentacja ekosystemów jako wynik nasilenia turystyki ma wpływ na bioróżnorodność odwiedzanych regionów.
21
Ćwiczenie 4
RpfQEZmI3SDSR
21
Ćwiczenie 5
R6tJUQY9De14Q

Ilustracje do ćwiczeń 6 i 7

R1ZJGOWpUZiDn2
Ćwiczenie 6
31
Ćwiczenie 7
RDDjsX36CtP9q
311
Ćwiczenie 8
RCOUeaIAvlr3g
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., FAO, licencja: CC BY-SA 3.0.
R5AtVCCyGifuu
311
Ćwiczenie 9
Czym zajmuje się I U C N (Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody) ?
Czym zajmuje się I U C N (Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody) ?
RY4NL6v5i6VP7
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., https://www.fs.fed.us/wildflowers/Rare_Plants/howmany.shtml, licencja: CC BY-SA 3.0.
RE1qBGyYejsxw