Wróć do informacji o e-podręczniku Udostępnij materiał Wydrukuj
R10ufFcMSeDyy

The Paris Peace Conference and the Treaty of Versailles

The Big Four. From the left: Lloyd George, Georges Vittorio Orlando, Clemenceau and Woodrow Wilson
Source: Edward N. Jackson, 1919.

Link to the lesson

You will learn
  • to list main decision makers and decisions of the Treaty of Versailles;

  • to characterize post‑war arrangements for the allies states of the former Triple Alliance states;

  • to indicate features of the new world order.

RTpXcIOCp8Ga7
Nagranie abstraktu

The Versailles Peace Conference began on 18 January 1919 in Paris. 27 countries took part. The Versailles Treaty signed on 28 June 1919 had introduced a new world order. By virtue of that Treaty, Germany lost its colonies as well as Alsace, Lorraine, Greater Poland and Pomerania. The Rhineland was demilitarizeddemilitarizationdemilitarized and cities of Gdańsk and Klaipėda were converted into free cities. Germany was charged with high war reparations. Separate peace treaties were signed with Austria, Hungary as well as Bulgaria and Turkey. New countries like Poland, Lithuania, Latvia, Estonia, Czechoslovakia, Finland, State of Slovenes, Croats and Serbs, Ireland, Iceland, Austria and Hungary emerged on the map. The last treaty regulating the contentious and controversial issues was the meeting in Washington. It was devoted primarily to the regulation of navy armaments and Far East issues.

Exercise 1
Wysłuchaj nagrania abstraktu, ułóż do niego pytania i zadaj je koledze.
Wysłuchaj nagrania abstraktu, ułóż do niego pytania i zadaj je koledze.
RrIsgOO5looxA
Czarno-biały film niemy z tamtejszego okresu.
R10Yuimw78031
Sprawdź, czy odpowiedział na nie prawidłowo. Następnie poproś kolegę, by przygotował swoje pytania i zadał je tobie.
R9Ucykz8qEJ3b
Exercise 2
Remember with whom Germany has concluded separatist peace agreements (during the war). Możliwe odpowiedzi: 1. Serbia, 2. France, 3. Romania, 4. Hungary, 5. Poland, 6. Russia, 7. Ukraine, 8. Lithuania
1
Exercise 3
Jakie były straty terytorialne Niemiec po I wojnie światowej?
Jakie były straty terytorialne Niemiec po I wojnie światowej?
R3DCK1oRugo3u
Territorial losses of Germany after World War I in Europe.
Source: Krystian Chariza i zespół.
RxoYTRfZB9t8c
Omów straty terytorialne Niemiec po I wojnie światowej.
Task 1
Jakie oblicza przyjmowała niemiecka propaganda?
Jakie oblicza przyjmowała niemiecka propaganda?
R1WsgTCEwcscX
German reparations
Source: Bundesarchiv, licencja: CC BY-SA 3.0.

Keywords

dictate, demilitarization, demobilization, reparations, the Versailles Treaty

Glossary

dictate
dictate
R1PlF0jYRGpWe
Nagranie dźwiękowe słówka.

dyktat – narzucony nakaz, rozkaz

demilitarization
demilitarization
R1GVJGrdqA4tL
Nagranie dźwiękowe słówka.

demilitaryzacja – zmniejszenie potencjału wojskowego jakiegos państwa na określonym terytorium mocą umowy międzynarodowej

demobilization
demobilization
RsPEoGRRbL2GV
Nagranie dźwiękowe słówka.

demobilizacja – ogół czynności związany z przejściem danego państwa w stan pokoju

war reparations
war reparations
Rxr21H0sa5Th0
Nagranie dźwiękowe słówka.

reparacje wojenne – inaczej odszkodowania wojenne, wynik roszczeń wysuwanych przez jedno państwo względem drugiego.

the Hall of Mirror
the Hall of Mirror
R1eGpFeFAp8ih
Nagranie dźwiękowe słówka.

Sala Lustrzana – największa sala pałącu królewskiego w Wersalu; miejsce ważnych ustaleń i deklaracji, m.in. o zjednoczenua Niemiec w 1871 czy podpisania Traktatu wersalskiego w 1919 r. decydent – osoba uprawniona do podejmowania decyzji.