Pokaż spis treści
Wróć do informacji o e-podręczniku
Ćwiczenie 1
Ćwiczenie 2

W trapezie prostokątnym górna podstawa ma długość a i jest o 4 krótsza od dolnej. Wysokość trapezu wynosi h i jest o 2 krótsza od ramienia.
Rozstrzygnij, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe.

Ćwiczenie 3
Ćwiczenie 4

Jeden bok prostokąta jest o 6 dłuższy od drugiego. Pole tego prostokąta jest równe 30.
Przyjmij, że x oznacza długość krótszego boku prostokąta i zapisz treść zadania w postaci równania.

Ćwiczenie 5

Rozwiąż równanie 4x+7= 15

Ćwiczenie 6

Która z poniższych liczb jest rozwiązaniem równania 2x-10= -4?

Ćwiczenie 7

Rozwiąż równanie 0,25x+19= 44.

Ćwiczenie 8

Jaką liczbą jest liczba x w równaniu 714-x=21112?
Wskaż poprawną odpowiedź.

Ćwiczenie 9

Za 15 jednakowych książek i jeden notatnik zapłacono 432 zł. Notatnik kosztował 12 zł. Ile kosztowała książka?
Rozstrzygnij, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe.

Ćwiczenie 10

Długość prostokąta jest równa 18 cm, a jego obwód wynosi 60 cm.
Wskaż poprawne dokończenie zdania.
Szerokość tego prostokąta wynosi:

Ćwiczenie 11

Mama kupiła pewną liczbę mandarynek. Podzieliła je w następujący sposób: 8 dała mężowi, a 23 pozostałych mandarynek córce. Mamie zostało wówczas 5 mandarynek. Ile mandarynek kupiła mama?
Rozwiąż to zadanie oznaczając przez x łączną liczbę mandarynek mamy i córki.

Ćwiczenie 12
Ćwiczenie 13

Wzór C=5 F-32° :9 stosuje się do obliczania temperatury w stopniach Celsjusza, gdy dana jest temperatura w stopniach Fahrenheita. Oblicz, jakiej temperaturze w stopniach Celsjusza odpowiada 59° Fahrenheita.

Ćwiczenie 14

Które równanie spełnia liczba 4 ?

Ćwiczenie 15

Obwód trójkąta wynosi 40 cm. Jeden z boków jest o 3 cm krótszy od drugiego i o 2 cm dłuższy od trzeciego. Oblicz długości boków tego trójkąta.

Ćwiczenie 16

Rozwiąż równania.

  1. 134+5x=314

  2. 29  x-189=249

  3. 12x+4=112

Ćwiczenie 17

Różnica dwóch liczb wynosi 22,4. Jedna jest pięć razy mniejsza od drugiej. Jakie to liczby?