Pokaż spis treści
Wróć do informacji o e-podręczniku

W sprawnym mnożeniu liczb w pamięci pomagają nam własności tego działania.

Animacja
editor.block.RuleProperty: Przemienność mnożenia

W mnożeniu możemy zamienić kolejność czynników, a wynik nie ulegnie zmianie. Mówimy, że mnożenie jest przemienne.

63=36
Animacja
editor.block.RuleProperty: Łączność mnożenia

Wykonując mnożenie kilku liczb, można dowolnie łączyć dwa sąsiadujące czynniki, a iloczyn nie ulegnie zmianie. Mówimy, że mnożenie jest łączne.

325=3(2 5)
Ćwiczenie 1

Oblicz, korzystając z łączności i przemienności mnożenia.

  1. 532

  2. 825

  3. 345

  4. 572

  5. 4102

  6. 635