Pokaż spis treści
Wróć do informacji o e-podręczniku
Definicja: Czynniki, iloczyn

Liczby w mnożeniu mają swoje nazwy.

Ćwiczenie 1

Uzupełnij brakujące liczby w tabeli.

Mnożenie liczb

Czynnik

Czynnik

Iloczyn

8
 
24
 
7
35
5
9
 
Ćwiczenie 2
Zapamiętaj!
  • Jeżeli jeden z czynników jest równy zero, to iloczyn jest równy zero.

150=0
  • Jeżeli jeden z czynników jest równy jeden, to iloczyn jest równy drugiemu czynnikowi.

301=30
Ćwiczenie 3

Oblicz iloczyn liczb.

  1. 213

  2. 4, 62

  3. 5, 32

  4. 3, 3, 8, 40