Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
R1Avvhw9bE60Y

0737 Prawo załamania fal

Czy to nie ciekawe?

Rozchodzenie się fali mechanicznej w pewnym ośrodku polega na oddziaływaniu między sobą kolejnych elementów ośrodka – na przykład cząsteczek w powietrzu przy fali dźwiękowej. Rozchodząca się fala może trafić na inny ośrodek, zbudowany w inny sposób. Łatwo się domyślić, że nie pozostanie to bez wpływu na sposób rozchodzenia się fali. O tym, co dzieje się z falą na granicy dwóch ośrodków, mówi prawo załamania nazywane prawem Snelliusa.

RDyFQ8OPBSzDc
Rys. a. Załamanie światła na granicy ośrodków
Twoje cele
  • Zrozumiesz, co się dzieje z falą przechodzącą między różnymi ośrodkami,

  • Dowiesz się, czym jest współczynnik załamania,

  • Poznasz prawo załamania,

  • Zastosujesz prawo załamania w praktyce.