Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
R7yLF6eLSYaZe

Podział jezior ze względu na genezę

Źródło: licencja: CC 0, dostępny w internecie: www.pixbay.com.

Jeziora to naturalne zagłębienia terenu wypełnione wodą. Mogą być zasilane przez wody opadowe, rzeczne oraz podziemne, słodkie lub słone. Są nie tylko ozdobą krajobrazu – od najdawniejszych czasów pełniły ważne funkcje gospodarcze. Podczas letnich upałów są miejscem wypoczynku, podobnie jak wybrzeża morskie. Stanowią zapas wody słodkiej, pełnią funkcje komunikacyjne i dostarczają pożywienia.

Z perspektywy czasu geologicznego jeziora są jednak nietrwałym elementem krajobrazu. W klimacie wilgotnym, w którym działalność rzek jest intensywna, zostają one szybko zasypane. Obliczono, że Jezioro Bodeńskie ulegnie zasypaniu w ciągu 15 000–25 000 lat. W klimacie suchym woda jezior szybko wyparowuje. Małe jeziora zostają zasypane, zarastają roślinnością i przeobrażają się w bagna i torfowiska.

Jak jednak powstają jeziora?

Twoje cele
  • Powtórzysz następujące pojęcia: jezioro, misa jeziorna.

  • Poznasz czynniki warunkujące powstanie jezior, w tym związki między warunkami klimatycznymi a występowaniem jezior na Ziemi.

  • Odczytasz informacje o jeziorach z przykładowych planów batymetrycznych.

  • Przedstawisz typy genetyczne jezior.