Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
R1Gu8hbLNct9A

Cele i uwarunkowania hodowli bydła. Rozmieszczenie i wielkość pogłowia bydła na świecie

Źródło: licencja: CC 0, dostępny w internecie: www.pexels.com.

Największą część wszystkich zwierząt hodowlanych stanowi bydło domowe. Jego pogłowie wynosi niemal 1,5 miliarda, czyli statystycznie jedna sztuka przypada na pięcioro ludzi. Przodkiem bydła hodowanego w strefie umiarkowanej jest tur europejski wymarły w 1627 roku. Z kolei zebu (bydło występujące w strefie międzyzwrotnikowej) pochodzi od wymarłego przed początkiem XIII w. tura indyjskiego.

Twoje cele
  • Podasz przykłady czynników sprzyjających i niesprzyjających chowowi bydła.

  • Wymienisz i scharakteryzujesz główne kierunki chowu bydła.

  • Rozróżnisz typy chowu bydła.

  • Przedstawisz dynamikę zmian wielkości pogłowia bydła na świecie oraz określisz ich główne przyczyny.

  • Wskażesz na mapie główne rejony koncentracji bydła oraz je scharakteryzujesz.

  • Porównasz między sobą państwa o różnym pogłowiu i obsadzie bydła.