Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
RuFih4V8ab6Qx

0471 Obserwacja ruchów Browna w przyrodzie

Czy to nie ciekawe ?

Nieuporządkowany ruch cząstek zawiesiny w wodzie lub gazie, zwany ruchami Browna, jest obserwowalną manifestacją cząsteczkowej (tzn. mikroskopowej) budowy materii. Cząsteczki ośrodka (cieczy lub gazu) są zbyt małe, aby dostrzec je pod mikroskopem optycznym, ale tysiące razy większe od nich drobinki zawiesiny, które są bombardowane przez cząsteczki ośrodka i powodują ich ruch, można już bez problemu pod takim mikroskopem oglądać. Na początku XX wieku obserwacje ruchów Browna i stworzone na podstawie na tych obserwacji opisy teoretyczne potwierdziły atomistyczne teorie  budowy materii - o tym wie niemal każdy fizyk .... Nie wszyscy wiedzą jednak o tym, że teoria ruchów Browna dała podwaliny jednej z najbardziej znanych metod inżynierii finansowej - powszechnie wykorzystywanej przez banki metody wyceny tzw. instrumentów pochodnych, która została uhonorowana Nagrodą Nobla z ekonomii w 1997.

RoZQsHmeyb4hN
Rys. a. Mikroskop optyczny.
Twoje cele
  • dowiesz się, czym są ruchy Browna,

  • poznasz przyczynę ruchów Browna,

  • zrozumiesz, dlaczego ruchy Browna można oglądać tylko pod mikroskopem,

  • zaplanujesz eksperyment pozwalający obserwować ruchy Browna pod mikroskopem,

  • dowiesz się, gdzie poza fizyką można obserwować ruchy Browna.