Pokaż spis treści
Wróć do informacji o e-podręczniku
Ćwiczenie 1

Ułóż czarne prostokąty i sześciokąty na planszy złożonej z kolorowych kół tak, aby

  1. na planszy pozostały niezasłonięte tylko kółka w jednym z siedmiu kolorów

  2. na planszy pozostały niezasłonięte kółka, każde w innym kolorze

    Żółte kropki służą do przenoszenia figury, czerwone – do jej obracania.

Ćwiczenie 2

Rozwiąż zagadkę arytmetyczną.

Ćwiczenie 3

Rozwiąż zagadkę arytmetyczną.

Ćwiczenie 4

Rozwiąż zagadkę arytmetyczną.

Ćwiczenie 5

Rozwiąż zagadkę arytmetyczną.

Ćwiczenie 6

Rozwiąż zagadkę arytmetyczną.

Ćwiczenie 7

Rozwiąż zagadkę arytmetyczną.

Ćwiczenie 8

Rozwiąż zagadkę arytmetyczną.

Ćwiczenie 9

Rozwiąż zagadkę arytmetyczną.