Wróć do informacji o e-podręczniku Udostępnij materiał Wydrukuj
1
Polecenie 1

Rozwiąż poniższe zadanie za pomocą prawa Hessa. Swoją odpowiedź porównaj z rozwiązaniem przedstawionym w filmie.

1
Ćwiczenie 1

Oblicz entalpię reakcji chemicznej zapisanej równaniem: C3H8(g)+ 5 O2(g)3 CO2(g) + 4 H2O(c)
wiedząc, że:
3 C(s) + 4 H2(g) C3H8(g)    ΔH = -106 kJ 2 H2(g) + O2(g) 2H2O(c)    ΔH = -572kJC(s) + O2(g) CO2(g)           ΔH = -394kJ

R1V46Ov5JJ9GC
(Uzupełnij).
R1u3F0bx5Dbgo1
Film nawiązujący do treści materiału
Ćwiczenie 2

Zaznacz poprawną odpowiedź.

RWpjiH1Xs6BW8
Jeśli wartość entalpii reakcji jest dodatnia, oznacza to, że reakcja jest: Możliwe odpowiedzi: 1. egzoenergetyczna, 2. endoenergetyczna
Ćwiczenie 3

Zaznacz poprawną odpowiedź.

R1G5Yr8qv97LB
Jeśli wartość entalpii reakcji jest ujemna, oznacza to, że reakcja jest: Możliwe odpowiedzi: 1. endoenergetyczna, 2. egzoenergetyczna