Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał

Obliczanie momentu bezwładności rury o masie m względem osi symetrii

Obejrzyj film samouczek, z którego dowiesz się, w jaki sposób „grubość ścianki” rury wpływa na wielkość jej momentu bezwładności.

RNIzaLksyYgcH
Polecenie 1

Przeprowadź analogiczne obliczenia dla bardzo cienkiej rury o promieniu wewnętrznym równym 0,99 promienia zewnętrznego. Jak bardzo wynik różni się od wyniku dla obręczy?

uzupełnij treść