Pokaż spis treści
Wróć do informacji o e-podręczniku

Program do tworzenia prezentacji umożliwia modyfikację wstawionych obiektów. Po zaznaczeniu dowolnego elementu umieszczonego na slajdzie, uaktywnią się narzędzia do jego formatowania. Możesz między innymi dodać obramowanie, artystyczne efekty, zmienić kolorystykę.

W przykładowej prezentacji o witaminach do rysunku dołączono obramowanie i zmieniono jego kolor.

Ćwiczenie 1

Dodaj obramowanie do ilustracji w twojej prezentacji oraz zmień jego kolorystykę. Możesz również wykorzystać inne narzędzia do formatowania obiektów. Jeśli masz problem z wykonaniem zadania przeczytaj instrukcję i obejrzyj pokaz w wybranym środowisku.

Wskazówka

Aby zmodyfikować obiekt na slajdzie:

  • Zaznacz element.

  • Odszukaj narzędzia do formatowania obiektów.

  • Zmodyfikuj według własnego uznania obrazki w twojej prezentacji, np.: dodaj obramowanie. zmień kolorystykę.

  • Zapisz zmiany.

Obejrzyj pokaz w wybranym środowisku.
Program MS PowerPoint
Program LibreOffice Impress

Zapamiętaj!

W programie do tworzenia prezentacji możesz formatować wstawione obiekty. Między innymi zmienić kolorystykę, dodać obramowanie lub artystyczne efekty.