Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał

Jakie mogą być źródła niepewności pomiarowych?

Wyobraź sobie, że planujesz wykonanie pomiaru pewnej wielkości fizycznej. Już na etapie planowania tego pomiaru musisz pamiętać, że równie ważne jak wynik pomiaru będzie oszacowanie jego niepewności.

Po zapoznaniu się z częścią „Warto przeczytać” tego materiału wiesz, że wiele czynników składa się na to, jaka będzie końcowa wartość niepewności pomiaru. Czynniki te, które nazywamy źródłami niepewności, mogą pojawiać się na wszystkich etapach procedury pomiarowej. Poniżej, na grafice interaktywnej, zamieszczamy ich krótkie zestawienie. Zapoznaj się z tym zestawieniem. Zauważ, że mądre planowanie pomiarów pozwala zmniejszyć, a niekiedy nawet wyeliminować, wpływ tych czynników na wyniki pomiarów.

ELEMENTY procedury pomiarowej i ŹRÓDŁA (przyczyny) niepewności pomiaru:

R1UGU6362PjqI
Polecenie 1

Na załączonej grafice interaktywnej hasła reprezentujące elementy procedury pomiarowej zilustrowano rysunkami, które można odnieść do pomiaru wagi kul bilardowych. Czy potrafisz wyjaśnić, w jaki sposób rysunki te nawiązują do tych haseł, a w szczególności do powiązanych z nimi źródeł niepewności pomiarowych?

uzupełnij treść
Polecenie 2
RTLebfNHdzaBG
Mierzysz długość stołu miarką milimetrową. Poniżej wymienione są różne źródła niepewności w tym pomiarze, przyporządkuj odpowiedzi do pytań. Które z tych źródeł mogą być wyeliminowane przez wykonującego pomiar? Możliwe odpowiedzi: 1. nieprawidłowe przyłożenie miarki do stołu, 2. niedokładne określenie w którym miejscu stołu ma być wykonany pomiar, 3. nieprecyzyjnie zaznaczony początek skali miarki pomiarowej, 4. niedokładne określenie w którym miejscu stołu ma być wykonany pomiar, 5. paralaksa przy odczytywaniu mierzonej wartości, 6. niedokładne określenie w którym miejscu stołu ma być wykonany pomiar, 7. nieprawidłowe przyłożenie miarki do stołu, 8. nieprawidłowe przyłożenie miarki do stołu, 9. paralaksa przy odczytywaniu mierzonej wartości, 10. nierówności powierzchni bocznej stołu, 11. nieprawidłowo wyskalowana miarka, 12. nierówności na powierzchni stołu, 13. paralaksa przy odczytywaniu mierzonej wartości, 14. za krótka miarka, trzeba ją przykładać kilkukrotnie, 15. za krótka miarka, trzeba ją przykładać kilkukrotnie Które z tych źródeł odnoszą się do własności obiektu mierzonego? Możliwe odpowiedzi: 1. nieprawidłowe przyłożenie miarki do stołu, 2. niedokładne określenie w którym miejscu stołu ma być wykonany pomiar, 3. nieprecyzyjnie zaznaczony początek skali miarki pomiarowej, 4. niedokładne określenie w którym miejscu stołu ma być wykonany pomiar, 5. paralaksa przy odczytywaniu mierzonej wartości, 6. niedokładne określenie w którym miejscu stołu ma być wykonany pomiar, 7. nieprawidłowe przyłożenie miarki do stołu, 8. nieprawidłowe przyłożenie miarki do stołu, 9. paralaksa przy odczytywaniu mierzonej wartości, 10. nierówności powierzchni bocznej stołu, 11. nieprawidłowo wyskalowana miarka, 12. nierówności na powierzchni stołu, 13. paralaksa przy odczytywaniu mierzonej wartości, 14. za krótka miarka, trzeba ją przykładać kilkukrotnie, 15. za krótka miarka, trzeba ją przykładać kilkukrotnie Które z tych źródeł odnoszą się do metody pomiarowej? Możliwe odpowiedzi: 1. nieprawidłowe przyłożenie miarki do stołu, 2. niedokładne określenie w którym miejscu stołu ma być wykonany pomiar, 3. nieprecyzyjnie zaznaczony początek skali miarki pomiarowej, 4. niedokładne określenie w którym miejscu stołu ma być wykonany pomiar, 5. paralaksa przy odczytywaniu mierzonej wartości, 6. niedokładne określenie w którym miejscu stołu ma być wykonany pomiar, 7. nieprawidłowe przyłożenie miarki do stołu, 8. nieprawidłowe przyłożenie miarki do stołu, 9. paralaksa przy odczytywaniu mierzonej wartości, 10. nierówności powierzchni bocznej stołu, 11. nieprawidłowo wyskalowana miarka, 12. nierówności na powierzchni stołu, 13. paralaksa przy odczytywaniu mierzonej wartości, 14. za krótka miarka, trzeba ją przykładać kilkukrotnie, 15. za krótka miarka, trzeba ją przykładać kilkukrotnie Które z tych źródeł odnoszą się do urządzenia pomiarowego? Możliwe odpowiedzi: 1. nieprawidłowe przyłożenie miarki do stołu, 2. niedokładne określenie w którym miejscu stołu ma być wykonany pomiar, 3. nieprecyzyjnie zaznaczony początek skali miarki pomiarowej, 4. niedokładne określenie w którym miejscu stołu ma być wykonany pomiar, 5. paralaksa przy odczytywaniu mierzonej wartości, 6. niedokładne określenie w którym miejscu stołu ma być wykonany pomiar, 7. nieprawidłowe przyłożenie miarki do stołu, 8. nieprawidłowe przyłożenie miarki do stołu, 9. paralaksa przy odczytywaniu mierzonej wartości, 10. nierówności powierzchni bocznej stołu, 11. nieprawidłowo wyskalowana miarka, 12. nierówności na powierzchni stołu, 13. paralaksa przy odczytywaniu mierzonej wartości, 14. za krótka miarka, trzeba ją przykładać kilkukrotnie, 15. za krótka miarka, trzeba ją przykładać kilkukrotnie Które z tych źródeł dotyczą przygotowania pomiaru? Możliwe odpowiedzi: 1. nieprawidłowe przyłożenie miarki do stołu, 2. niedokładne określenie w którym miejscu stołu ma być wykonany pomiar, 3. nieprecyzyjnie zaznaczony początek skali miarki pomiarowej, 4. niedokładne określenie w którym miejscu stołu ma być wykonany pomiar, 5. paralaksa przy odczytywaniu mierzonej wartości, 6. niedokładne określenie w którym miejscu stołu ma być wykonany pomiar, 7. nieprawidłowe przyłożenie miarki do stołu, 8. nieprawidłowe przyłożenie miarki do stołu, 9. paralaksa przy odczytywaniu mierzonej wartości, 10. nierówności powierzchni bocznej stołu, 11. nieprawidłowo wyskalowana miarka, 12. nierówności na powierzchni stołu, 13. paralaksa przy odczytywaniu mierzonej wartości, 14. za krótka miarka, trzeba ją przykładać kilkukrotnie, 15. za krótka miarka, trzeba ją przykładać kilkukrotnie Które z tych źródeł dotyczą wykonania pomiaru? Możliwe odpowiedzi: 1. nieprawidłowe przyłożenie miarki do stołu, 2. niedokładne określenie w którym miejscu stołu ma być wykonany pomiar, 3. nieprecyzyjnie zaznaczony początek skali miarki pomiarowej, 4. niedokładne określenie w którym miejscu stołu ma być wykonany pomiar, 5. paralaksa przy odczytywaniu mierzonej wartości, 6. niedokładne określenie w którym miejscu stołu ma być wykonany pomiar, 7. nieprawidłowe przyłożenie miarki do stołu, 8. nieprawidłowe przyłożenie miarki do stołu, 9. paralaksa przy odczytywaniu mierzonej wartości, 10. nierówności powierzchni bocznej stołu, 11. nieprawidłowo wyskalowana miarka, 12. nierówności na powierzchni stołu, 13. paralaksa przy odczytywaniu mierzonej wartości, 14. za krótka miarka, trzeba ją przykładać kilkukrotnie, 15. za krótka miarka, trzeba ją przykładać kilkukrotnie