Wróć do informacji o e-podręczniku Udostępnij materiał Wydrukuj

Otaczanie obrazu tekstem

Elementy graficzne np. obrazy, zdjęcia, rysunki czy ClipArty uatrakcyjniają wygląd dokumentów tekstowych. Umiesz już wstawiać te elementy do tekstu. Czy potrafisz umieścić je w dowolnym miejscu na stronie? W tym rozdziale nauczysz się to robić.

Zwróć uwagę, jak wygląda rozplanowanie tekstu i ilustracji w szkolnych podręcznikach i lekturach, obejrzyj czasopisma i gazety. Bardzo często obrazy umieszczone na stronie otoczone są tekstem lub rozdzielają tekst, a czasami są tłem dla tekstu.

Wstawiona grafika może być umieszczona w tekście na wiele sposobów. Zobacz przykłady.

R154qi8otLvdm1
Źródło: Lidia Aparta, licencja: CC BY 3.0.
RSid3ELFZpFQ71
Źródło: Lidia Aparta, licencja: CC BY 3.0.

Aby element graficzny przesunąć w dowolne miejsce strony, zaznacz go i odszukaj narzędzia odpowiedzialne za tzw. Zawijanie tekstu lub Opływanie tekstu. Sprawdź, jak działają te narzędzia.

Ćwiczenie 1

Pobierz i otwórz plik Baobab. Wstaw do tekstu rysunek tak, by był otoczony tekstem ze wszystkich stron. Zobacz przykładowe rozwiązanie zadania. Rysunek możesz wykonać samodzielnie lub skorzystać z załączonego do zadania pliku graficznego.
Jeśli masz problem z wykonaniem zadania skorzystaj ze wskazówki i filmu.

RjCPnrkGZLnrA1
Plik do pobrania
Źródło: Lidia Aparta, licencja: CC BY 3.0.
R1OSBcOnNJwXq1
Plik do pobrania
Źródło: Lidia Aparta, licencja: CC BY 3.0.
Wskazówka

Aby wstawić grafikę w dowolne miejsce tekstu:

 • Ustaw kursor w miejscu, w którym chcesz wstawić obraz, a następnie wstaw obraz do tekstu. Nie przejmuj się niedokładnością wyboru miejsca oraz tym, że wstawiony obraz mógł popsuć obecny układ tekstu. Za chwilę to skorygujesz.

 • Zaznacz wstawiony obraz i dostosuj jego wielkość do tekstu.

 • Odszukaj polecenia Zawijanie tekstu (Opływanie tekstu).

W programie MS Word 2013 rozwiń polecenie Opcje układu i sprawdź, jak działają polecenia Równo z tekstemZ zawijaniem tekstu. Zwróć uwagę, że kiedy zaznaczysz grafikę (klikniesz na niej lewym przyciskiem myszy), na Wstążce zostanie uruchomiona dodatkowa zakładka Formatowanie z narzędziami do modyfikacji wstawionych obrazów. Znajdziesz tam również polecenia odpowiedzialne za położenie obrazu na stronie (Położenie) i zawijanie tekstu (Zawijaj tekst).
W programie LibreOffice Writer kliknij na obrazie prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Opływanie, a następnie wybierz odpowiedni układ.

 • Wybierając odpowiedni układ, zmień sposób otaczania obrazu tekstem. Sprawdź, jak działają pozostałe przyciski.

 • Skoryguj położenie obrazu, przesuwając go w wybrane miejsce strony.

 • Zapisz plik pod tą samą nazwą.

Wybierz środowisko, w którym pracujesz i zobacz na filmie, jak zmienić sposób otaczania obrazu tekstem.
Edytor tekstu MS WordiKAU4u9v2I_d499e122Edytor tekstu MS Word
Edytor tekstu LibreOffice WriteriKAU4u9v2I_d499e128Edytor tekstu LibreOffice Writer

iKAU4u9v2I_d499e122
iKAU4u9v2I_d499e128
iKAU4u9v2I_d5e265

Formatowanie grafiki w dokumencie tekstowym

Wstawiony element graficzny możesz poddać dodatkowym modyfikacjom, np.:

 • przyciąć obraz;

 • precyzyjnie ustalić wielkość obrazu;

 • przesunąć obraz do przodu względem innych obiektów na stronie;

 • zmienić styl obrazu np. krawędzie obramowania i wstawić dodatkowe efekty m.in. cieniowanie;

 • zmienić np. kolorystykę obrazu, jasność i kontrast, przezroczystość.

Sprawdź, jakie możliwości formatowania obrazów ma twój edytor tekstu?

Ćwiczenie 2

Otwórz pliku utworzony w poprzednim zadaniu. Wstawiony do tekstu obraz:

 • Przytnij, aby zlikwidować zbędny margines lub aby był widoczny detal.

 • Ustaw odcień szarości i rozjaśnij obraz.

 • Ustaw żółty kolor ramki o grubości 1pkt.

 • Ustaw szary cień.

Zadanie możesz wykonać korzystając z załączonych plików. Jeśli masz problem z wykonaniem zadania skorzystaj ze wskazówki i filmu.

RjCPnrkGZLnrA1
Plik do pobrania
Źródło: Lidia Aparta, licencja: CC BY 3.0.
R1OSBcOnNJwXq1
Plik do pobrania
Źródło: Lidia Aparta, licencja: CC BY 3.0.
Wskazówka

Zaznacz wstawiony obraz a następnie użyj odpowiednich narzędzi formatowania aby osiągnąć zamierzony cel:

 • Przytnij obraz.

 • Ustaw odcień szarości i rozjaśnij obraz.

 • Wybierz kolor ramki.

 • Ustaw szary cień.

Wybierz środowisko, w którym pracujesz i zobacz na filmie, jak wykorzystać narzędzia formatowania obrazu.
Edytor tekstu MS WordiKAU4u9v2I_d499e181Edytor tekstu MS Word
Edytor tekstu LibreOffice WriteriKAU4u9v2I_d499e189Edytor tekstu LibreOffice Writer

iKAU4u9v2I_d499e181
iKAU4u9v2I_d499e189
iKAU4u9v2I_d5e402

Wstawianie pola tekstowego

Pole tekstowe to bardzo przydatne narzędzie, które ułatwia rozplanowanie grafiki i tekstu na stronie. Stosując pola tekstowe mamy swobodę w rozmieszczeniu tekstu na stronie. Przykładem stosowania pól tekstowych są np. podpisy do wstawionych obrazów lub opis rysunku. Zobacz przykłady zastosowania pola tekstowego.

R1Q1XiTS05auW1
Źródło: Lidia Aparta, licencja: CC BY 3.0.
R1R3qclTp65y11
Źródło: Lidia Aparta, licencja: CC BY 3.0.

Tekst umieszczony w polu tekstowym możesz dowolnie modyfikować, stosując znane ci narzędzia formatowania tekstu. Pole tekstowe, podobnie jak obraz, możesz umieścić w dowolnym miejscu strony. Do formatowania pola tekstowego stosuje się podobne narzędzia jak do wstawionych obrazów czy ozdobnych napisów.

Ćwiczenie 3

Wyszukaj w Internecie sześć obrazów przedstawiających herby dowolnych miast Polski. W dostępnym edytorze tekstu otwórz nowy dokument i wstaw herby rozmieszczając je równomiernie na stronie. Pod każdym herbem wpisz miasto, które reprezentuje. Do opisu wykorzystaj narzędzia Pola tekstowego.
Jeśli masz problem z wykonaniem zadania skorzystaj ze wskazówki i filmu.

Wskazówka
 • Wyszukaj w zasobach internetu sześć obrazów przedstawiających herby dowolnych miast Polski.

 • Zwróć uwagę, aby żaden obraz w dokumencie tekstowym nie był zaznaczony w chwili wstawiania kolejnego obrazu.

 • Rozmieść obrazy równomiernie na stronie, ustal ich odpowiednią wielkość. Zastosuj narzędzia Zawijania tekstu /Opływania i wybierz Przed tekstem.

 • Pod pierwszym herbem wstaw pole tekstowe i wpisz nazwę miasta. Zastosuj narzędzia Zawijania tekstu /opływania i wybierz Przed tekstem.

 • Stosując polecenie kopiuj i wklej, skopiuj pole tekstowe, przesuń je pod następny obraz i zmień nazwę miasta.

 • Powtórz poprzedni krok dla wszystkich obrazów.

 • Zapisz plik pod nazwą herby_miast.

Wybierz środowisko, w którym pracujesz i zobacz na filmie, jak wykorzystać narzędzia formatowania obrazu.
Edytor tekstu MS WordiKAU4u9v2I_d499e236Edytor tekstu MS Word
Edytor tekstu LibreOffice WriteriKAU4u9v2I_d499e242Edytor tekstu LibreOffice Writer

Ćwiczenie 4

W dowolnym edytorze tekstu wykonaj swoją wizytówkę. Wykorzystaj pole tekstowe.

iKAU4u9v2I_d499e236
iKAU4u9v2I_d499e242
iKAU4u9v2I_d5e527

Wstawianie ozdobnych napisów

Dokument tekstowy możesz wzbogacić ozdobnym tytułem, stosując do tego celu odpowiednie opcje dostępne w edytorach tekstu. Na przykład w programie MS Word będzie to obiekt WordArt a w edytorze LibreOffice Writer Galeria Fontwork. Sprawdź, jakie możliwości mają te narzędzia.

R1AxGqshDJw5d1
Źródło: Lidia Aparta, licencja: CC BY 3.0.

Dekoracyjne napisy najczęściej stosuje się, jako tytuły lub nagłówki. Ozdobny tekst możesz wykorzystać np. do wykonania zaproszeń lub dyplomów.
Wstawione napisy możesz modyfikować na wiele sposobów, np.: zmienić krój czcionki, kolor konturu i wypełnienie, styl kształtów.
Ponieważ tekst ozdobny jest obiektem graficznym, aby umieścić go w wybranym miejscu strony, postępuj podobnie, jak w przypadku wstawionego obrazu, odpowiednio zmieniając otoczenie tekstem.

Ćwiczenie 5

Otwórz plik Herby_miast utworzony w poprzednim zadaniu. Odszukaj w edytorze tekstu narzędzia odpowiedzialne za wstawianie ozdobnego tekstu i wstaw tytuł do dokumentu. Plik zapisz pod tą samą nazwą.
Jeśli masz problem z wykonaniem zadania, skorzystaj ze wskazówki i filmu.

Wskazówka

Aby wstawić ozdobny tekst:

 • Ustaw kursor w miejscu, gdzie chcesz wstawić ozdobny napis.

 • Odszukaj i wybierz polecenia wstawiania ozdobnych napisów.

W programie MS Word jest to polecenie WordArt, w programie Writer Fontwork – Galeria.

 • Wybierz odpowiadający ci wzór ozdobnego napisu.

 • Na stronie, w wybranym miejscu, pojawi się wybrany szablon tekstu przeznaczony do edycji. Wpisz tekst właściwy.

 • Odznacz ozdobny napis, klikając w dowolnym miejscu strony.

 • Ozdobny napis jest obiektem i podobnie jak obraz, możesz otaczać go tekstem. W tym celu wybierz polecenia odpowiadające za otaczanie tekstem.

 • Ustaw tekst w wybrane miejsce na stronie.

Uwaga w programie MS Word 2013 możesz zmienić zwykły tekst na tekst ozdobny. Wystarczy zaznaczyć tekst i wybrać odpowiedni wzór z galerii WortArt.
Zwróć uwagę, że dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszy na tekście ozdobnym uruchamia nową zakładkę Formatowanie, zawierającą narzędzia do rysowania wstawionego obiektu.
Wybierz środowisko, w którym pracujesz i zobacz na filmie, jak wstawiać ozdobne napisy.
Edytor tekstu MS WordiKAU4u9v2I_d499e298Edytor tekstu MS Word
Edytor tekstu LibreOffice WriteriKAU4u9v2I_d499e304Edytor tekstu LibreOffice Writer

iKAU4u9v2I_d499e298
iKAU4u9v2I_d499e304
iKAU4u9v2I_d5e655

Wstawianie Kształtów

Edytory tekstu oferują duży zbiór tzw. Kształtów – prostych elementów graficznych, takich jak: linie, okręgi, prostokąty, strzałki, wstęgi, gwiazdy i tzw. dymki.
Kształty są obiektami rysunkowymi, dlatego podlegają takim samym zasadom formatowania jak inne elementy graficzne.
Kształty mogą być wykorzystywane, jako pola tekstowe. Tekst umieszczony w dowolnym kształcie można modyfikować zgodnie z poznanymi zasadami.
Przykłady zastosowania kształtów:

Ćwiczenie 6

Otwórz nowy dokument tekstowy i korzystając z różnych kształtów, wykonaj kompozycję graficzną. Zapisz plik pod nazwą Kompozycja_kształty. Jeśli masz problem z wykonaniem zadania skorzystaj ze wskazówki i filmu.

Wskazówka

Wybierz środowisko, w którym pracujesz i zobacz na filmie, jak wstawiać gotowe kształty.
Edytor tekstu MS WordiKAU4u9v2I_d499e342Edytor tekstu MS Word
Edytor tekstu LibreOffice WriteriKAU4u9v2I_d499e348Edytor tekstu LibreOffice Writer

iKAU4u9v2I_d499e342
iKAU4u9v2I_d499e348