Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał

Klasyfikacja oddziaływań i ich skutki

Wszystkie oddziaływania występujące w przyrodzie można sprowadzić do zaledwie kilku oddziaływań fundamentalnych. Dążenie fizyków do unifikacji oddziaływań zostało częściowo dokonane i obecnie mamy trzy rodzaje oddziaływań fundamentalnych: grawitacyjne, silne i elektrosłabe. Jednak dla potrzeb popularnonaukowych i zakresu wiedzy szkolnej rozdzielimy oddziaływania elektrosłabe na dwa rodzaje oddziaływań: elektromagnetyczne i słabe.

Polecenie 1
RvNqrd1E6tej1
zadanie interaktywne
Polecenie 2
RjuMIhMvFIYk5
grawitacyjne Możliwe odpowiedzi: 1. bozony W+, W- i Z0, 2. fotony, 3. gluony, 4. ? grawitony elektromagnetyczne Możliwe odpowiedzi: 1. bozony W+, W- i Z0, 2. fotony, 3. gluony, 4. ? grawitony silne Możliwe odpowiedzi: 1. bozony W+, W- i Z0, 2. fotony, 3. gluony, 4. ? grawitony słabe Możliwe odpowiedzi: 1. bozony W+, W- i Z0, 2. fotony, 3. gluony, 4. ? grawitony
Polecenie 3

Przyporządkuj podane zjawiska, które są skutkami odpowiednich rodzajów oddziaływań.

Ra8kscQIkbNFZ
grawitacyjne Możliwe odpowiedzi: 1. zjawisko włoskowatości, 2. przyciąganie lub odpychanie cząstek naładowanych, 3. rozpad beta, 4. spadanie ciał, 5. przypływy i odpływy morza, 6. przyciąganie nukleonów w jądrze atomu, 7. przyciąganie planet przez Słońce elektromagnetyczne Możliwe odpowiedzi: 1. zjawisko włoskowatości, 2. przyciąganie lub odpychanie cząstek naładowanych, 3. rozpad beta, 4. spadanie ciał, 5. przypływy i odpływy morza, 6. przyciąganie nukleonów w jądrze atomu, 7. przyciąganie planet przez Słońce silne Możliwe odpowiedzi: 1. zjawisko włoskowatości, 2. przyciąganie lub odpychanie cząstek naładowanych, 3. rozpad beta, 4. spadanie ciał, 5. przypływy i odpływy morza, 6. przyciąganie nukleonów w jądrze atomu, 7. przyciąganie planet przez Słońce słabe Możliwe odpowiedzi: 1. zjawisko włoskowatości, 2. przyciąganie lub odpychanie cząstek naładowanych, 3. rozpad beta, 4. spadanie ciał, 5. przypływy i odpływy morza, 6. przyciąganie nukleonów w jądrze atomu, 7. przyciąganie planet przez Słońce