Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał

Klasyfikacja ruchów

Polecenie 1

Obejrzyj mapę pojęciową i przypomnij sobie, czym się charakteryzuje każdy z podanych w niej ruchów. W podpowiedzi zobaczysz jak wygląda ta sama mapa, której gałęzie zostały funkcjonalnie uporządkowane.

R1TxdDywgvOwf
zadanie interaktywne
R1e5tUmbaf2u4
Ilustracja przedstawia schemat klasyfikacji ruchów: jednostajnego prostoliniowego, jednostajnego po okręgu i jednostajnie zmiennego prostoliniowego, który składa się z toru ruchu: 1.prosta i 2.okrąg oraz prędkości: 1.stała, 2.stała wartość (w której zmienia się kierunek) i 3.zmienia się jednostajnie oraz przyśpieszenia: 1.stałe, 2.równe zeru, 3.stałe różne od zera i stała wartość (w której zmienia się kierunek).
Polecenie 2
RAL5Qq5Dlp6Yd
Na ilustracji zaznacz parametry, które charakteryzują ruch jednostajny prostoliniowy. Mapa myśli (klasyfikacji ruchów, umieszczona po środku obrazka) z polami umożliwiającymi wskazanie odpowiednich parametrów ruchu, po prawej stronie: ruch jednostajny prostoliniowy (kolor niebieski), który jest na górze, ruch jednostajny po okręgu (kolor czerwony), który jest na środku i ruch jednostajnie zmienny prostoliniowy (kolor zielony), który jest na dole. Od lewej strony: od góry jest tor ruchu w podziale na 1. prostą i 2. okrąg, po środku jest prędkość w podziale na: 1. stałą, 2. stałą wartość, zmienia się kierunek i 3. zmienia się jednostajnie a na dole przyśpieszenie w podziale na: 1. stałe, równe zeru, 2. stałe, różne od zera i 3. stała wartość, zmienia się kierunek.
Polecenie 3
R1V99MI6x8vIF
Na ilustracji zaznacz parametry, które charakteryzują ruch jednostajny po okręgu. Mapa myśli (klasyfikacji ruchów) z polami umożliwiającymi wskazanie odpowiednich parametrów ruchu, po prawej stronie: ruch jednostajny prostoliniowy (kolor niebieski), który jest na górze, ruch jednostajny po okręgu (kolor czerwony), który jest na środku i ruch jednostajnie zmienny prostoliniowy (kolor zielony), który jest na dole. Od lewej strony: od góry jest tor ruchu w podziale na 1. prostą i 2. okrąg, po środku jest prędkość w podziale na: 1. stałą, 2. stałą wartość, zmienia się kierunek i 3. zmienia się jednostajnie a na dole przyśpieszenie w podziale na: 1. stałe, równe zeru, 2. stałe, różne od zera i 3. stała wartość, zmienia się kierunek.
Polecenie 4
R1amSKrqbULjS
Na ilustracji zaznacz parametry, które charakteryzują ruch jednostajnie zmienny prostoliniowy. Mapa myśli (klasyfikacji ruchów) z polami umożliwiającymi wskazanie odpowiednich parametrów ruchu, po prawej stronie: ruch jednostajny prostoliniowy (kolor niebieski), który jest na górze, ruch jednostajny po okręgu (kolor czerwony), który jest na środku i ruch jednostajnie zmienny prostoliniowy (kolor zielony), który jest na dole. Od lewej strony: od góry jest tor ruchu w podziale na 1. prostą i 2. okrąg, po środku jest prędkość w podziale na: 1. stałą, 2. stałą wartość, zmienia się kierunek i 3. zmienia się jednostajnie a na dole przyśpieszenie w podziale na: 1. stałe, równe zeru, 2. stałe, różne od zera i 3. stała wartość, zmienia się kierunek.