Pokaż spis treści
Wróć do informacji o e-podręczniku
Animacja

Jak odejmujemy ułamki

Na rysunku zamalowano 916 trójkąta. Jaka część figury nie została zamalowana?

Można policzyć, że nie zamalowano 716 trójkąta.

 • Wynik ten możemy otrzymać tak

1 trójkąt -916 trójkąta =1616 trójkąta-916 trójkąta=716 trójkąta

Ćwiczenie 1

Jaka część figury nie została zamalowana?

Ważne!
 • Aby odjąć dwa ułamki o jednakowych mianownikach, należy odjąć ich liczniki, a mianownik pozostawić bez zmiany.

 38-28=3 -28=18
 • Odejmowanie liczników przeważnie wykonujemy w pamięci.

78-28=58.

Odejmowanie ułamków zwykłych

Ćwiczenie 2

Odejmij ułamki.

 1. 38-28

 2. 24-14

 3. 510-210

 4. 914-414

 5. 1117-417

 6. 2128-1228

 7. 3449-1949

 8. 5497-3197

Ważne!

Jeżeli wynik odejmowania jest ułamkiem, który można skrócić, warto to zrobić.
Na przykład

712- 112=612=12
Ćwiczenie 3

Oblicz i zapisz wynik w postaci ułamka nieskracalnego.

 1. 38-18

 2. 49-19

 3. 912-112

 4. 1415-215

 5. 1124-324

 6. 1318-1118

 7. 1736-736

 8. 2140-1340

Ważne!

Jeżeli wynik odejmowania jest ułamkiem niewłaściwym to można zapisać go w postaci liczby mieszanej. Można także skracać ułamek w liczbie mieszanej.
Na przykład

178-58=128=148=112
Ćwiczenie 4

Odejmij ułamki. Wynik zapisz najpierw w postaci ułamka niewłaściwego, a następnie w postaci liczby mieszanej.

 1. 116-36=== 

 2. 139-19===

 3. 1912-512===

 4. 3415-115===

 5. 194-54===

 6. 298-38===

Odejmowanie liczb mieszanych

Animacja

Spróbuj odkryć zasadę odejmowania liczb mieszanych, rozwiązując poniższe zadanie.

Ćwiczenie 5

Zapisz odejmowanie ilustrujące sytuację przedstawioną na rysunkach.

Ważne!
 • Aby odjąć liczby mieszane, należy najpierw odjąć ich części całkowite, a następnie części ułamkowe.

436-126=316
 • Gdy licznik ułamka odjemnej jest mniejszy od licznika odjemnika, jedną całość pierwszej liczby zamieniamy na ułamek.

648-258=5 128-258=378
Ćwiczenie 6

Oblicz.

 1. 317-137

 2. 514-24

 3. 529-249

 4. 438-68

 5. 225-35

 6. 12113-2 513

 7. 8 13  - 3 23

 8. 12210-5910

 9. 1 711-1011

 10. 13912-121012

 11. 4715-31115

Ćwiczenie 7

Oblicz. Co można powiedzieć o licznikach w każdym z podpunktów?

 1. 8-8=114

 2. 8-8=134

 3. 8-8=12

 4. 6-6=213