Zgłoś uwagi
Pokaż spis treści
Wróć do informacji o e-podręczniku Udostępnij materiał

W sieci lokalnej możesz korzystać z udostępnionych zasobów oraz udostępniać swoje zasoby. Udostępniając zasób w sieci, możesz określić uprawnienia – kto (nazwa użytkownika, grupa użytkowników) i na jakich zasadach może korzystać z udostępnionego pliku lub folderu. Aby móc udostępnić zasób w różnych systemach, należy skonfigurować ustawienia udostępniania.

System Windows

W systemie Windows należy uruchomić panel sterowania, następnie wybrać centrum sieci i udostępniania, a w kolejnym oknie po lewej stronie zmień zaawansowane ustawienia udostępniania.

W kolejnym oknie zaznaczamy wskazane pozycje, tak jak poniżej i wybieramy zapisz zmiany.

Po wykonaniu powyższych kroków, udostępnianie działa z reguły prawidłowo i w otoczeniu sieciowym będą widoczne udostępnione zasoby komputera.

Aby udostępnić zasób (folder, plik, dysk) należy przejść do lokalizacji, w której się znajduje.
Klikamy prawym przyciskiem myszy na wybranym zasobie. Z menu kontekstowego wybieramy udostępnij, a następnie wybieramy opcje, komu udostępniamy ten zasób – grupie domowej (odczyt), grupie domowej(odczyt zapis) lub określonym osobom... Najbezpieczniejszym wyborem jest ta trzecia opcja ¬ określonym osobom..., gdyż będziemy mogli wskazać konkretnych użytkowników, którym udzielimy prawo dostępu.

Jeżeli chcemy udostępnić zasób dowolnej osobie, bez konieczności logowania się użytkownika , w oknie kreatora udostępniania, z listy rozwijanej wybieramy wszyscy, a następnie klikamy dodaj.

Gdy na liście użytkowników pojawi się nazwa wszyscy, po prawej stronie wybieramy poziom uprawnień. Jeśli chcemy tylko udostępnić możliwość pobierania danych, należy wybrać odczyt, jeśli chcemy również udostępnić możliwość zapisywania plików , wybieramy opcję odczyt/zapis. Następnie klikamy udostępnij na dole okna.

Po pojawieniu się nowego okna, ze ścieżką do udostępnionych zasobów, klikamy gotowe.

Bezpieczniejszym sposobem udostępniania jest wskazanie wybranych użytkowników sieciowych. W tym celu wybieramy z listy rozwijanej użytkownika, któremu chcemy udostępnić zasób. Użytkownik ten musi mieć konto na tym komputerze np. XXXXXXX.

Dalej postępujemy jak w poprzednim wypadku, aż do pojawienia się okna ze ścieżką dostępu do zasobu.
Udostępniony zasób będzie widoczny w sieci, ale osoba, która będzie chciała z niego skorzystać, będzie musiała wpisać odpowiednią nazwę użytkownika i hasło (takie jak do zalogowania się na komputerze).

Ćwiczenie 1

Utwórz folder udostępnione. Skopiuj do folderu dowolne dwa pliki. Udostępnij folder kolejno:

  • wszystkim tylko do odczytu,

  • wszystkim do odczytu i zapisu,

  • określonym osobom do odczytu,

  • określonym osobom do odczytu i zapisu.

Wskazówka

Sprawdź, korzystając za każdym razem z innego komputera podłączonego do sieci, jaki masz dostęp do udostępnionego zasobu oraz, jakie operacje możesz wykonać na plikach w udostępnionym zasobie (odczyt, zapis w lokalizacji).

System Mac OS X

Aby udostępniać pliki w systemie Mac OS X, należy uruchomić preferencje systemowe.

Kliknąć na ikonę udostępnianie.

Kliknąć na ikonę kłódki w lewym dolnym rogu okna udostępniania, aby móc dokonywać zmian w ustawieniach udostępniania.

System zażąda aby podać nazwę i hasło użytkownika, który ma uprawnienia administratora, gdyż tylko administratorzy mogą zmieniać ustawienia systemu.

Po weryfikacji użytkownika mamy możliwość zmiany ustawień, zaznaczając elementy, które chcemy udostępniać.

System domyślnie udostępnia znajdujący się na dysku katalog publiczny. Po zaznaczeniu opcji udostępniania należy kliknąć powtórnie w kłódkę, aby zabezpieczyć system przed zmianami ustawień przez osoby niepowołane.
Każdy użytkownik, który widzi w sieci twój komputer będzie mógł pobrać z tego katalogu pliki, które zostaną w nim umieszczone.

Użytkownicy innych komputerów mogą udostępniać tobie pliki w katalogu skrzynka wrzutowa.

System umożliwia również udostępnianie innych katalogów. W tym celu w oknie udostępniania należy kliknąć na znak + znajdujący się pod oknem udostępniane katalogi.

Następnie wskazujemy katalog, który chcemy udostępnić.

Katalog pojawi się na liście katalogów udostępnionych.
Nowy katalog jest dostępny tylko dla użytkownika, który go udostępnił. Aby udostępnić go wszystkim trzeba kliknąć w uprawnienia użytkownika wszyscy i wybrać rodzaj uprawnień.

Można również dodać użytkownika, któremu będziemy udostępniać katalog. W tym celu klikamy na znak + pod oknem użytkownicy.
Użytkownika można wybrać z istniejących, dodać z książki adresowej lub utworzyć nowego.

Tworząc nowego użytkownika, musimy określić jego nazwę i hasło, a następnie kliknąć na przycisk utwórz konto. Nowy użytkownik pojawi się na liście.

Klikamy na przycisk wybierz i określamy uprawnienia użytkownika do udostępnianego katalogu.

System Linux Ubuntu

Aby udostępniać zasoby w systemie Linux Ubuntu, należy doinstalować usługę udostępniania. Możemy to zrobić przy pierwszej próbie udostępnienia. System poinformuje nas o braku usługi i zaproponuje zainstalowanie. Aby udostępnić katalog, należy kliknąć na nim prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybrać opcje współdzielenia.

W oknie współdzielenie katalogów zaznaczamy opcję udostępnianie tego katalogu.

Jeśli usługa jest niezainstalowana, pojawi się informacja i możliwość zainstalowania.

Klikamy na przycisk zainstaluj usługę. System poprosi o potwierdzenie chęci instalacji.

Zostaniemy poproszeni o potwierdzenie uprawnień administratora do zainstalowania usługi.

Rozpocznie się proces instalacji.
Po zakończeniu instalacji należy wznowić proces udostępniania. Teraz mamy dostępne dwie opcje uprawnień :

  • zezwalaj innym na zapisywanie i usuwanie plików w tym katalogu;

  • dostęp dla gości (dla osób bez konta użytkownika).

Zaznaczenie pierwszej opcji skutkuje pełnym udostępnieniem katalogu, czyli inni użytkownicy będą mogli pobierać, dodawać oraz usuwać pliki z katalogu. W przypadku, jeśli zaznaczymy druga opcję użytkownicy będą mogli jedynie pobrać plik na swój komputer i tam go uruchomić.