Pokaż spis treści
Wróć do informacji o e-podręczniku
Archiwum

Uporządkowany zbiór dokumentów różnego rodzaju nie wykorzystywanych w bieżącej działalności instytucji.

Bazy danych

Zorganizowany zbiór informacji z pewnej dziedziny.

Biblioteka internetowa

Cyfrowa kolekcja zbiorów książek elektronicznych, czasopism, grafik.

Blog

Strona internetowa stwarzająca możliwość publikowania cyklicznie artykułów i wpisów na dowolne tematy w zależności od zainteresowań wydawcy bloga. Np. pamiętnik, blog modowy, blog kulinarny.

Chmura cyfrowa

Przestrzeń umożliwiająca korzystanie z oprogramowania bez używania zasobów Twojego komputera oraz przechowywanie utworzonych plików poza nim.

Creative Commons

Zestaw licencji pozwalających kontrolować rozpowszechnianie utworu.

Domena publiczna

Zbiór utworów dostępnych dla każdego i do wykorzystania w dowolnym czasie.

Encyklopedia

Książka zawierająca alfabetycznie ułożoną listę haseł wraz z ich objaśnieniami.

Katalog

Spis obiektów tego samego rodzaju np. książek.

Licencja

Zbiór zasad mówiących co wolno a czego nie wolno robić z utworem autorstwa innej osoby.

Prawo autorskie

Zbiór przepisów mających chronić twórczość autora w zakresie majątkowym i osobistymi.

Spot

Krótki film reklamowy.