Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
R1GWClutBGQHJ11
Ćwiczenie 1
Wersja alternatywna ćwiczenia: Wybierz z podanych jezior jezioro pochodzenia tektonicznego. Możliwe odpowiedzi: 1. Tanganika, 2. Albano, 3. Gopło, 4. Morskie Oko.
R1dRpxHtK8SV911
Ćwiczenie 2
Wersja alternatywna ćwiczenia: Wybierz wszystkie jeziora endogeniczne. Możliwe odpowiedzi: 1. Bajkał, 2. Duszatyńskie, 3. Wigry, 4. Nasera, 5. Wiktorii.
Rrl0ETDopBFYv11
Ćwiczenie 3
Wersja alternatywna ćwiczenia: Zdecyduj, jakim typem jeziora jest dany zbiornik wodny. Bałchasz: Możliwe odpowiedzi: 1. tektoniczno-polodowcowe, 2. deltowe, 3. reliktowe, 4. tektoniczne, 5. przybrzeżne. Druzno: Możliwe odpowiedzi: 1. tektoniczno-polodowcowe, 2. deltowe, 3. reliktowe, 4. tektoniczne, 5. przybrzeżne. Gardno: Możliwe odpowiedzi: 1. tektoniczno - polodowcowe, 2. deltowe, 3. reliktowe, 4. tektoniczne, 5. przybrzeżne. Kaspijskie: Możliwe odpowiedzi: 1. tektoniczno-polodowcowe, 2. deltowe, 3. reliktowe, 4. tektoniczne, 5. przybrzeżne. Wener: Możliwe odpowiedzi: 1. tektoniczno-polodowcowe, 2. deltowe, 3. reliktowe, 4. tektoniczne, 5. przybrzeżne.

Grafika do ćwiczeń 4‑7

RfXr0F7BY7yaL
Plany batymetryczne jezior
Źródło: WIOŚ BYDGOSZCZ 2000, dostępny w internecie: http://gluszynskie.pl/mapa-batymetryczna/.
R1RKBMvvRuwGr2
Ćwiczenie 4
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
21
Ćwiczenie 5

Spośród podanych wybierz jezioro, które byłoby najbezpieczniejsze dla wypoczynku z małymi dziećmi. Uzasadnij swój wybór.

Głuszyńskie, Czarownica, Grzywinek

RHQmHJuHZp8Zs
(Uzupełnij).
R1FTmp6PIG6CP2
Ćwiczenie 6
Zaznacz zdanie prawdziwe. Możliwe odpowiedzi: 1. Jezioro Grzywinek to oczko polodowcowe wypełniające zagłębienie bezodpływowe., 2. Przez Jezioro Błądzimskie przepływa rzeka, która utworzyła na środku wyspę., 3. Jezioro Czarownica jest jeziorem, które zarośnie najszybciej z przedstawionych jezior., 4. Najbardziej urozmaiconą rzeźbą dna oraz stromymi brzegami charakteryzuje się Jezioro Głuszyńskie.
21
Ćwiczenie 7

Uzasadnij, że Jezioro Błądzimskie może być miejscem wykorzystywanym przez żeglarzy.

RHXnGzl1XOh50
(Uzupełnij).
RkXKcKQXjAhIS21
Ćwiczenie 8
Wersja alternatywna ćwiczenia: Uzupełnij zdania używając właściwych nazw związanych z genezą mis jeziornych. Jeziora będące pozostałościami po dawnych zbiornikach morskich to jeziora: Możliwe odpowiedzi: 1. cyrkowe, 2. morenowe, 3. przybrzeżne, 4. deltowe, 5. reliktowymi, 6. rynnowe, 7. tektoniczne. Jeziora powstające przez odcięcie mierzeją zatok lub ich części od morza to jeziora" Możliwe odpowiedzi: 1. cyrkowe, 2. morenowe, 3. przybrzeżne, 4. deltowe, 5. reliktowymi, 6. rynnowe, 7. tektoniczne. Jeziora, które powstały w wyniku erozyjnej działalności wód płynących pod lądolodem to polodowcowe jeziora: Możliwe odpowiedzi: 1. cyrkowe, 2. morenowe, 3. przybrzeżne, 4. deltowe, 5. reliktowymi, 6. rynnowe, 7. tektoniczne.
311
Ćwiczenie 9

Rysunek przedstawia plan batymetryczny jeziora polodowcowego rynnowego (Jezioro Przerośl). Na podstawie planu batymetrycznego scharakteryzuj misę jeziorną.

RYcAIsa9JpTl1
Plan batymetryczny jeziora polodowcowego
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
R1Mxrbsyu1hwG
Wersja alternatywna ćwiczenia: Wyjaśnij czym zajmuje się limnologia.