Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
RKNawfEtgTvwd
Ćwiczenie 1
Oceń, czy poniższe zdania są prawdziwe, czy nie: Położenie ciała opisujemy wielkością wektorową. PRAWDA / FAŁSZ
Droga jest zbiorem wszystkich położeń ciała. PRAWDA / FAŁSZ
Jednostką drogi jest metr. PRAWDA / FAŁSZ
Tor jest wielkością skalarną. PRAWDA / FAŁSZ
Ćwiczenie 2

Rysunek przedstawia tor pewnego ciała. Ciało poruszało się od punktu oznaczonego słowem „START” do punktu oznaczonego słowem „KONIEC”.

R1PA9BBdxgURE
R140at43WPKS1
Oceń prawdziwość zdań: Punkt (0,3) należy do toru ruchu ciała. PRAWDA / FAŁSZ
Odległość, o jaką przemieściło się ciało wynosi 2 m. PRAWDA / FAŁSZ
Droga, jaką przebyło ciało wynosi 2 m. PRAWDA / FAŁSZ
Rzj3tSPxTD9ik
Ćwiczenie 3
Torem ciała jest okrąg o promieniu 5 m. Układ współrzędnych umieszczamy tak, by środek okręgu znajdował się w punkcie (0,0). Położenie początkowe ciała znajduje się w punkcie (5 m, 0). Ciało porusza się przeciwnie do wskazówek zegara. Wyznacz drogę, jaką przebyło ciało do chwili, gdy znalazło się w położeniu (0,5 m). Wynik podaj z dokładnością do dziesiątych części metra. s = Tu uzupełnij m
Ćwiczenie 4

Wykres przedstawia tor ruchu ciała. Ciało rozpoczęło swój ruch w punkcie A i przechodziło przez punkty B, C, D i E, kończąc ruch w punkcie F.

R8iUyIvd67cKh
RRdycSAmCsQPo
Oblicz odległość pomiędzy położeniem ciała w punkcie B a położeniem w punkcie D oraz drogę, jaką przebyło ciało z punktu B do punktu D. Wynik podaj z dokładnością do dziesiątych części metra. Odległość wynosi Tu uzupełnij m. Droga wynosi Tu uzupełnij m.
Ćwiczenie 5

Rysunek przedstawia trasę na stoku narciarskim. Długość trasy wynosi 200 m.

RE2aUalQn9dcY
R17ggDoSC4Ud9
R1a8MBcy59AS0
Ćwiczenie 6
Tor pewnego ciała opisany jest równaniem: y = 3x + 2 m. W chwili t = 0 współrzędna x wektora położenia wynosiła 1 m, a w chwili t = 3 s współrzędna x wynosiła 2 m. Oblicz drogę, jaką ciało przebyło od chwili t = 0 do chwili t = 3 s, wynik podaj z dokładnością do dwóch cyfr znaczących. s = Tu uzupełnij m
Ćwiczenie 7
R2ixTvJeOsHNT
Dwa ciała zaczynały ruch w położeniu (2 m, 0) i kończyły w położeniu (8 m, 0). Jedno ciało poruszało się po łuku okręgu o promieniu 3 m, tor drugiego ciała składał się z prostych odcinków - od położenia początkowego do punktu o współrzędnych (5 m, 4 m) i potem od tego punktu do położenia końcowego. Określ, które ciało przebyło krótszą drogę. ciało poruszające się po łuku okręgu / ciało, którego tor składał się z prostych odcinków
Ćwiczenie 8

Ciało przebyło drogę o długości takiej samej, jak odległość między położeniem początkowym i położeniem końcowym. Określ, jakim torem poruszało się ciało.