Wróć do informacji o e-podręczniku Udostępnij materiał Wydrukuj
RoeZ0jxGJcFxO

Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r. Rozdział VI. Rada Ministrów i administracja rządowa – analiza aktu prawnego

Źródło: licencja: CC 0.

Materiał jest częścią serii „Analiza źródeł”

W zbiorach zadań i repetytoriach, a także w naszych e‑materiałach pojawiają się zadania wymagające przeanalizowania materiałów źródłowych. Są to zarówno teksty prawnicze, jak i publicystyczne, wykresy i tabele odnoszące się do badań opinii publicznej. Jaka metoda analizy będzie najskuteczniejsza?

Najczęściej wykorzystywana przez uczniów technika polega na przeczytaniu pytania i przeszukiwaniu tekstu (tabeli, wykresu) w celu znalezienia odpowiedzi. Jednak ten sposób bywa zawodny. Odpowiedź na pytanie często wymaga znajomości całego fragmentu, może także polegać na opisaniu jakiegoś szerszego kontekstu (mechanizmu prawniczego, tendencji socjologicznej, określonego ciągu argumentacyjnego). Samo przeczytanie materiału źródłowego pod kątem zadanego pytania może zatem nie wystarczyć; należałoby wcześniej uchwycić strukturę tekstu i wzajemne zależności. To właśnie przedstawimy w niniejszej serii materiałów.

Twoje cele
  • Przeanalizujesz tekst VI rozdziału Konstytucji RP.

  • Dokonasz selekcji i hierarchizacji informacji pozyskanych z materiału źródłowego.

  • Scharakteryzujesz sytuację, w której Prezydent RP może odmówić przyjęcia dymisji członka rządu.