Pokaż spis treści
Wróć do informacji o e-podręczniku

Zaplanuj swoje wakacje. Wybierz wymarzone miasto na wakacyjny wyjazd. Wyszukaj w Internecie informacji na temat pięciu najważniejszych atrakcji turystycznych w tym mieście.

Korzystając z udostępnionego konta poczty elektronicznej:

 • zaloguj się do swojej skrzynki pocztowej i zapoznaj się z jej zawartością;

 • wyślij e‑mail do koleżanki lub kolegi, z prośbą o informację dotyczącą najlepszych, ich zdaniem, miejsc, w których warto spędzić wakacje;

 • w treści umieść prośbę o udzielenie szybkiej odpowiedzi; otrzymane informacje wykorzystasz do wykonania prezentacji o wymarzonych wakacjach.

Uporządkuj informacje znalezione w Internecie.
Porządkując rzeczy we własnym pokoju, nieodzowne są szafki, półki, szuflady, które są miejscem dla ułożonych przez ciebie książek, ulubionych maskotek, pamiątek przywiezionych z wycieczek i innych twoich skarbów. Podobnie jest w komputerze. Chcąc znaleźć lub zapisać na dysku komputera lub zewnętrznym nośniku danych swoją pracę, stwórz dla niej miejsce, w którym będziesz ją przechowywać.

Pokój, w którym nie jest zachowany porządek
Pokój, w którym przedmioty zostały uporządkowane

W komputerze możesz tworzyć foldery i podfoldery, budując w ten sposób własną „szafkę” z dowolną liczbą szuflad, do przechowywania swoich cyfrowych dokumentów. Struktura folderów na dysku tworzy tak zwane drzewo folderów.

 • Utwórz folder o nazwie wakacje, a w nim pięć podkatalogów, po jednym dla każdej atrakcji.

 • W każdym z katalogów zamieść dokument tekstowy, zawierający informacje dotyczące danej atrakcji oraz podkatalog „zdjęcia”.

 • Przećwicz tworzenie katalogów, wykonując poniższe ćwiczenie.

Ćwiczenie 1

Przesuwając odpowiednie foldery z ramki na dole, dokonaj systematyki zwierząt. Pierwszy wiersz schematu, to królestwo, drugi podkrólestwo, a trzeci to rodzaj.

Stwórz dokument tekstowy o nazwie Opis. Dla każdego obiektu w dokumencie (w punktach) podaj znalezione w Internecie informacje o nim, takie jak:

 • nazwa obiektu;

 • adres i lokalizacja;

 • godziny otwarcia;

 • cena biletu;

 • data powstania;

 • informacja, dlaczego warto zwiedzić daną atrakcję turystyczną.

Dla każdej atrakcji w katalogu „zdjęcia” zamieścić przynajmniej jedno znalezione w Internecie zdjęcie przedstawiające atrakcję. Dla każdej wykorzystanej informacji/zdjęcia należy podać źródło i w miarę możliwości jej autora.

Zebrane w dokumencie informacje wykorzystaj do przygotowania dziesięciominutowej prezentacji na temat „Moje wymarzone wakacje”. Dobrze zaplanuj swoją pracę. Jeśli jest to twoja pierwsza prezentacja, przeczytaj krótkie wprowadzenie. Spróbuj zaprezentować najpiękniejsze miejsca Polski lub ulubione atrakcje turystyczne twojej miejscowości. Twoja praca może wyglądać podobnie jak na poniższych ilustracjach.

Prezentację zaprezentujesz przed koleżankami i kolegami z klasy.
Aby nabrać pewności siebie przeprowadź próbę generalną przed grupą słuchaczy, na przykład przed domownikami, przyjaciółmi lub przed lustrem. Zastanów się, czy prezentacja nie była zbyt krótka lub za długa, czy nie było w niej zbyt długich przerw. Pamiętaj, aby cały czas patrzeć na publiczność – kontakt wzrokowy jest bardzo ważny. Oceń swoje próbne wystąpienie. Jeśli jakieś elementy należy poprawić, to ćwicz je aż do skutku. Tylko wtedy unikniesz niepotrzebnego niepokoju podczas prawdziwego wystąpienia.