Wróć do informacji o e-podręczniku Udostępnij materiał Wydrukuj
11
Ćwiczenie 1

Rozwiąż nierówności.

ep2019.contentplus.io:R1VOTX38ZlChv
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
ep2019.contentplus.io:R4aUcmfTjuL63
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
RQkVfvoEBNCS41
Ćwiczenie 2
Zaznacz przedział, który jest rozwiązaniem nierówności podwójnej -156·x-1+3<21. Możliwe odpowiedzi: 1. x-2, 4, 2. x2, 4, 3. x-2, 4, 4. x-2, 4, 5. x2, 4
RFDvBL9s29jhY2
Ćwiczenie 3
Połącz w pary układ nierówności i jego rozwiązanie. 4-2·x+53x-14x+x-125x  Możliwe odpowiedzi: 1. x-, 34, 2. x=1, 3. x95, , 4. x-, 911 4+2·x+53x+15x4-x-12 Możliwe odpowiedzi: 1. x-, 34, 2. x=1, 3. x95, , 4. x-, 911 2+x+523x+15x-4x-1  Możliwe odpowiedzi: 1. x-, 34, 2. x=1, 3. x95, , 4. x-, 911 2+x+523x5x-42x-13  Możliwe odpowiedzi: 1. x-, 34, 2. x=1, 3. x95, , 4. x-, 911
R1cM0nn5Ewgbn2
Ćwiczenie 4
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
R1NcAzMca8p1S2
Ćwiczenie 5
Wiedząc, że A=x: 3·2x-1-5x+45-x oraz B=x: 2-x3+412+x3, zaznacz wszystkie zdania prawdziwe. Możliwe odpowiedzi: 1. AB=1, , 2. AB=1, 2, 3. AB=-, 1, 4. BA=2, 
RF4pxvDvTkQ422
Ćwiczenie 6
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
3
Ćwiczenie 7

Wiedząc, że x jest liczbą należącą do przedziału przedstawionego na osi liczbowej, uzupełnij luki w nierównościach. Przeciągnij właściwą odpowiedź.

ep2019.contentplus.io:R1YCZEPkIjKaq
ep2019.contentplus.io:R2PIYH298Uk63
Dostępne opcje do wyboru: -6, 1, -9, 6, -3, -1, 3, 9. Polecenie: . 2x+3A  A= luka do uzupełnienia

-2x+B-5  B= luka do uzupełnienia

Cx-45  C= luka do uzupełnienia
RMANw010T8iiZ3
Ćwiczenie 8
Dostępne opcje do wyboru: -3, -7, -5, 7, 0, 5, 3. Polecenie: Wyznacz wartość parametru t, wiedząc, że rozwiązaniem nierówności jest przedział -, 5. Przyciągnij właściwą odpowiedź. 4x-62+tx+2  t= luka do uzupełnienia

t-2x3+43x-12  t= luka do uzupełnienia