Wróć do informacji o e-podręczniku Udostępnij materiał Wydrukuj
Polecenie 1

Przeanalizuj poniższą symulację interaktywną. Czy potrafisz uzasadnić, jaka jest zależność między liczbą atomów węgla w alkanach a temperaturą wrzenia? Skąd biorą się różnice w temperaturze wrzenia różnych związków?

R1cf1Z9W2MFtO1
Symulacja interaktywna pod tytułem Badanie właściwości fizycznych na przykładzie alkanów i pochodnych o różnych długościach łańcucha. Na pionowej osi układu współrzędnych zaznaczono temperaturę w stopniach Celsjusza, a na poziomej osi zaznaczono liczbę atomów węgla w cząsteczce. Na wykresie zaznaczono liniami zależność temperatur wrzenia i topnienia alkanów i chloroalkanów od liczby atomów w cząsteczce. Zależności temperatur wrzenia alkanów i chloroalkanów mają bardzo podobny kształt. Temperatura wrzenia rośnie wraz ze zwiększającą się liczbą atomów węgla w cząsteczce. Im większa liczba atomów węgla tym wolniej wzrasta. Temperatura wrzenia chloroalkanów jest większa niż temperatura wrzenia alkanów o takiej samej liczbie atomów węgla w cząsteczce. Zależność temperatur topnienia alkanów i chloroalkanów rośnie nierównomiernie. Temperatura topnienia chloroalkanów maleje przy zwiększeniu liczby atomów węgla w cząsteczce z jednego do dwóch. Temperatura topnienia alkanów maleje przy zwiększeniu liczby atomów węgla w cząsteczce z dwóch do trzech. Przy liczbie atomów węgla w cząsteczce równej 12 temperatura topnienia alkanów i chloroalkanów wyrównuje się i rośnie tak samo dla alkanów i cykloalkanów. Suwakiem można podświetlić wartości temperatur wrzenia i topnienia dla wybranej liczby atomów węgla w cząsteczce. Po prawej stronie wyświetlają się wartości temperatur wrzenia i topnienia alkanów i cykloalkanów oraz wzory kulkowe związków.
Symulacja interaktywna pt. ,,Badanie właściwości fizycznych na przykładzie alkanów i pochodnych o różnych długościach łańcucha”
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
1
Ćwiczenie 1

Jaka jest zależność między liczbą atomów węgla w alkanach a temperaturą wrzenia?

uzupełnij treść
Ćwiczenie 2

Wyjaśnij, dlaczego aminy mają niższe temperatury wrzenia od odpowiednich alkoholi zawierających taką samą liczbę atomów węgla w cząsteczce.

uzupełnij treść
2
Ćwiczenie 3

Porównaj temperatury wrzenia alkanów i ich chloropochodnych. Uzasadnij różnice w temperaturze wrzenia tych związków.

uzupełnij treść
Ćwiczenie 4

Wyjaśnij dlaczego aminy mają wyższe temperatury wrzenia od odpowiednich alkanów zawierających taką samą liczbę atomów węgla w cząsteczce.

uzupełnij treść
2
Ćwiczenie 5

Jaki stan skupienia ma propan i chloropropan w temperaturze 25°C?

uzupełnij treść
Ćwiczenie 6

Czy wiesz, dlaczego w szeregu homologicznym nasyconych alkoholi monohydroksylowych ich temperatury wrzenia rosną, a rozpuszczalność w wodzie maleje? Napisz krótkie wyjaśnienie.

uzupełnij treść